Park achter de Hoeven

Terugblik op het ontwerp en de realisatie van Park Achter De Hoeven te Raamsdonksveer.

Parkontwerp, Uitvoeringsvoorbereiding en Beheerplan

In 2011 kreeg Plancompagnons de opdracht van de Gemeente Geertruidenberg om een park te ontwerpen langs de Maasdijk in Raamsdonksveer. Op 20 september 2013 werd het park met veel enthousiasme geopend.

Als onderdeel van de afronding van de nieuwe woonwijk “Achter de Hoeven” is een geheel nieuw parkconcept gecreëerd. Hierbij vormt de bestaande waterloopstructuur het fundament voor dit park. Bij de samenvloeiing van de waterloop uit de woonwijk met de waterloop langs de Maasdijk is een bijzonder accent gelegd. Door het creëren van een vijver met een eiland kreeg dit centrale element een karakteristieke uitstraling.

Harmonieuze Integratie in het Landschap en de Woonomgeving

Het park is ontworpen met het gebruik van landschapselementen die typerend zijn voor het omliggende platteland van Raamsdonksveer. Denk aan hakhoutsingels, rijen knotbomen, greppels en kleurrijke bloemenvelden. Aan de noordkant van het park, nabij de nieuwe kantoren, zijn heuvels gevormd met de vrijgekomen aarde van de waterpartijen.

Watergang

Basis en Structuur van het park

Deze basis en structuur dienden als leidraad voor het inrichten van het park volgens het programma van eisen. In de vijver met het eiland is een avontuurlijke waterspeelplaats gecreëerd, toegankelijk via een trekpont en zwerfkeien. Een verlaagd trapveld biedt naast de natuurlijke beplanting ruimte voor de jeugd. Wandelaars genieten van slingerende betonpaden en verspreide graspaden. Een nieuwe brug biedt toegang tot de voet van de Maasdijk, waar voldoende ruimte is om honden uit te laten.

Waterpartijen bij de nieuwe Kantoren.

Avontuurlijke speelplek met trekpont en zwerfkeien

Graspaden doorheen het park

Nieuwe brug

Een Hedendaags Park met Traditionele Sferen

Dit moderne parkontwerp, geworteld in traditionele landschapselementen, smelt perfect samen met de omringende woonomgeving.

Situatie anno 2023

Tien jaar na de aanleg is de beplanting tot volle wasdom gekomen, waardoor bomen, hakhoutbeplantingen en knotbomen de ruimte vulden en het beoogde ruimtelijke en diverse ontwerp tot leven brachten.

Het betonnen wandelpad slingert door het park en maakt verbinding met de woonwijk.

Het park blijft een geliefde plek om te spelen, sporten, wandelen, honden uit te laten en te vertoeven. Het kenmerkende betonnen wandelpad ligt er nog steeds, als belangrijkste toegangsweg, in uitstekende staat bij.

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Oppervlakte: 3,2 hectare
Project: Parkontwerp, Uitvoeringsvoorbereiding en Beheerplan