Openbare Vlindertuin, Princenhage

Ontwerp voor een vlindertuin in de openbare ruimte. De vlindertuin maakt onderdeel uit van een plukroute van circa 3,5 kilometer door het dorp Princenhage.

De Vlindertuin in het Bielooppark is begin dit jaar aangelegd en kampt met opstartproblemen.

Uitgangspunt bij het ontwerpen van een Vlindertuin is dat er voor insecten, en met name vlinders, een terrein wordt aangelegd en beheerd waar voldoende voedings- en waardplanten aanwezig zijn, en schuilplekken geboden worden, om het jaar rond te kunnen verblijven.

De locatie waar de Vlindertuin moest komen bestond uit een extensief onderhouden grasland. In eerste instantie werd gedacht om de bovenlaag van het grasland te verwijderen en opnieuw met een kruidenrijkmengsel in te zaaien. Na overleg met een medewerker van de Vlinderstichting is besloten het grasland te behouden omdat het al een waardevolle mix aan kruiden bevatte.

Vaste plantentuin voor vlinders

Bij het ontwerpen van de Vlindertuin is het aanwezige grasland de basis. Hierin is een ovale tuin aangebracht waarbinnen een beplanting is aangeplant die voeding voor de vlinder biedt. Het gaat hier om vaste planten en sierheesters. Uiteraard ontbreekt hierbij de vlinderstruik niet maar ook vaste planten als venkel, origanum, zonnehoed, herfstasters, duizendblad, ooievaarsbek, tijm en kattenkruid zijn van de partij.

Het kruidenrijke grasland wordt aangevuld met enkele  perenbomen. Op het vallende fruit komen veel vlinders af. Daarnaast is er doorheen het grasland een strak patroon van graspaden gemaaid. Gekozen is voor een strak patroon om orde in het ruige grasland te scheppen. Vanaf de graspaden kunnen ge├»nteresseerden dichter bij de bloeiende kruiden en dus de vlinders en andere insecten komen.

Bijenhotel

In de vlindertuin is een bijenhotel gemaakt. Deze is speciaal ingericht voor aardhommels en sluipwespen. Uiteraard zijn andere insecten ook welkom. Het bijenhotel is opgebouwd uit boomstammen en stronken aangevuld met zand en leem. De insecten graven gangen in het hout, zand en leem waarin zij leven.

Langs de rand van het grasveld is een beplanting van struiken aanwezig. Dit is de overlevingsplek voor de rupsen omdat het voldoende waardplanten biedt. Hierbij valt te denken aan de vuilboom, hazelaar, brandnetels en distels.

Onderhoud  vlindertuin

De Vlindertuin is tot stand gekomen door een initiatief van de Plukroute Princenhage. Zij leggen een route van circa 3,5 kilometer aan. De Vlindertuin is hier onderdeel van.

Plukroute Princenhage

Het is de bedoeling dat de onderdelen van de Plukroute door vrijwilligers onderhouden wordt. Soms is de onderhoudsopgave te groot voor deze vrijwilligers. Voor grotere werkzaamheden biedt de gemeente Breda de helpende hand.

Dus voor de Vlindertuin is afgesproken dat de Plukroute het intensieve onderhoud van de vaste plantentuin op zich neemt. De gemeente Breda onderhoudt de graspaden en het kruidenrijk grasland. In de praktijk verlopen deze afspraken tot nu toe wat stroef.