Stad

Stedelijke ruimte

Met betrekking tot het inrichten van de stedelijke ruimte richten de werkzaamheden van Plancompagnons zich op: advies, ontwerpen, vormgeving en inrichting, beplanting, detaillering, beheer en onderhoud en begeleiding.

Dit kan een complex stedelijk gebied zijn of specifieke onderdelen zoals begraafplaatsen, bedrijventerreinen, woonwijken, havens, recreatiegebieden, parken tot aan het pleintje op de hoek.

   Stedelijke ruimte  Stedelijke ruimte  Stedelijke ruimte

Schoolpleinen
Woonlandschappen
Parken en pleinen
Werklandschappen
Groen erfgoed
Begraafplaatsen
Elementvormgeving
Zorglandschappen
Speellandschappen
Recreatielandschappen