Landschap

Stedebouwkundige  en landschappelijke projecten

Er bestaat een enorme druk op het hedendaagse landschap. De ruimteclaims zijn groter dan de eigenlijke ruimte. Het is dan ook van belang dat al deze processen en ontwikkelingen gestuurd worden, zodat het landschap een eenheid blijft, haar karakteristieken behoudt en optimaal kan functioneren. Op diverse schaalniveaus en terreinen is Plancompagnons bezig met het landschap. Onze expertise strekt zich uit van stedenbouwkundige projecten, zoals integrale adviesplannen,  regionale structuurplannen, stadsvisies en  infrastructurele elementen (wegen en geluidsschermen), tot landschappelijke projecten, zoals groenbeleidsplannen, beheerplannen,  landschapsplannen, natuurontwikkelingsprojecten en landschappelijke inpassingen van onder andere boerenerven.


Landschappelijke projecten
 Landschappelijke projectenLandschappelijke projecten

 

 

 

Landgoederen en buitenplaatsen
Natuurontwikkelingen
Recreatiegebieden
Infrastructuur
Constructies