Visie

 

Artis magister natura est
De eenvoud van rijkdom.

“Artis magister natura est”

De plannen van Plancompagnons onderscheiden zich doordat er met zo weinig mogelijk middelen, zoals materialen en vormen, bereikt wordt wat men voor ogen heeft om tot een maximaal resultaat te komen. 

De inspiratie wordt geput uit de karakteristieken van het plangebied en haar context. Door gebruik te maken van de ‘geest van de plek’ en wensen van de opdrachtgever krijgt ieder ontwerp een uniek karakter. Het gedachtegoed “Artis magister natura est”: de natuur is de leermeester van de kunst, vormt hier de basis.