Een natuurlijke transformatie: De ecologische Vijver van Eldorado Park, Chaam

Midden in het prachtige Eldorado Park in Chaam prijken diverse vijvers, waarvan één fungeerde als natuurlijke zwem locatie en vier als visvijvers dienden. Maar nu heeft het parkbestuur grootse plannen: ze willen een centraal gelegen vijver omtoveren tot een schitterende natuurlijke oase, naadloos geïntegreerd in de omringende natuur.

De natuurlijke transformatie van een visvijver naar een ecologische vijver op het Eldorado Park te Chaam.

Midden in het prachtige Eldorado Park in Chaam prijken diverse vijvers, waarvan één fungeerde als natuurlijke zwem locatie en vier als visvijvers dienden. Maar nu heeft het parkbestuur grootse plannen: ze willen een centraal gelegen vijver omtoveren tot een schitterende natuurlijke oase, naadloos geïntegreerd in de omringende natuur.

Onder de parkbewoners lopen de ideeën over de natuurlijke transformatie van de vijver sterk uiteen. Sommigen pleiten voor een weelderige inrichting met tuinbeplanting, terwijl anderen de voorkeur geven aan een meer ongerepte uitstraling, waarbij de natuur haar vrije gang kan gaan. Beide benaderingen zijn valide, maar hebben invloed op het beheer en het uiteindelijke aanzicht van de vijver.

Te integreren zit- en ontmoetingsplek

In een wijze zet heeft het parkbestuur besloten een onafhankelijke landschapsarchitect in te schakelen om tot een gecoördineerd plan te komen. Dit plan zal zowel aan de uiteenlopende wensen van de bewoners voldoen als leiden tot een duidelijk kader voor het toekomstige onderhoud.

Plan voor een ecologische vijver

Het plan houdt de basisvorm van de vijver intact en maakt gebruik van de aanwezige toevoer van fris kwelwater. Het voedselrijke water uit een hoger gelegen visvijver ondergaat een verbetering door een tussenliggend, natuurlijk filterbassin. In dit bassin zal het water langs lissen, lisdodden en biezen bewegen voordat het, voedselarmer, de ecologische vijver instroomt.

Om overmatige voedingsstoffen tegen te gaan, wordt voorgesteld om de huidige populaties karpers en brasem te verwijderen, en de aanwezigheid van watervogels zoals ganzen en eenden te beperken. Ook het voeren van de geliefde eenden en ganzen wordt teruggedrongen.

Luchtfoto Eldorado Park met de verschillende vijvers

Harmonieuze blend van ecologie en esthetiek

De aangrenzende gazons ondergaan een transformatie tot kruidenrijke graslanden met oevervegetatie, waardoor een natuurlijke overgang van land naar water ontstaat. Toegankelijke graspaden leiden naar zitplekken waar de parkbewoners elkaar informeel kunnen treffen te midden van dit natuurlijke schouwspel.

Met een harmonieuze blend van ecologie en esthetiek belooft de ecologische vijver van Eldorado Park een betoverende nieuwe toevoeging te worden.

Schetsontwerp ecologische vijver