Natuurontwikkelingen

Meer weten over welke projecten met betrekking tot natuurontwikkelingen Plancompagnons landschapsarchitecten heeft ontworpen.

Aardenburgse havenpolder, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 25 hectare Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving voor natuurontwikkeling

De Groene Long Dongen

Opdrachtgever: Gemeente DrimmelenOppervlak: 7.390 m2Project: Visie, masterplan en ontwerp van een groenzone in een woonwijk in Dongen

Ecologische vijver Eldorado Park

Opdrachtgever: Eldorado Park ChaamOppervlakte: 8.300 m2Project: De natuurlijke transformatie van een visvijver naar een ecologische vijver

Gat van Pinte, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 21 hectare Project: Bestekuitwerking en controle op de uitvoering/directievoering natuurontwikkeling en recreatie

Herdijkte en Verdronken Zwarte Polder, Nieuwvliet

  Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 18 hectare Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving natuur- en recreatieontwikkelingsgebied

Overzichtsfoto Lucia park

Lucia park in Princenhage, Breda

Opdrachtgever: Gemeente Breda Oppervlakte: circa 1 ha Project: Masterplan

Natuurontwikkeling, Wintelre/Oerle

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Noord brabant Oppervlakte: 5 hectare Project: Visualisatie natuurontwikkelingsmaatregelen

Noordelijke Zwinpolder Retranchement, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 17 hectare Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving natuurontwikkelingsgebied

Ontwerp herinrichting Staats-Spaanse Linies, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk gebied Zeeland Oppervlakte: 6 verschillende locaties met diverse afmetingen Project: Ontwerp en bestekomschrijving zes deelgebieden historische verdedigingslinies

Ontwerp natuurrandzone en paaigebied Snoeken, Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap West-Brabant Oppervlakte: 14 hectare Project: Ontwerp en vormgeving paaiplaats voor snoeken

Ontwerp retentie voorzieningen, Boxtel

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel Oppervlakte: 4 hectare Project: Landschappelijk inpassing en vormgeving retentievoorzieningen

Watergang gemaal, Bleiswijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpernerwaard Oppervlakte: 27 hectare Project: Landschappelijke inpassing, vormgeving en bestekomschrijving van een kanaal, 5 bruggen en een gemaal (i.s.m. Witteveen+Bos en Architectenbureau Oomen – Prijsvraag – 1e prijs)