Masterplan De Leijakker, Rijsbergen

Centrumlocatie De Leijakker in Rijsbergen biedt alle zorg die Amarant kan leveren. Het gaat hierbij om dagbesteding, behandeling of wonen. Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Hierbij helpen zij problemen te verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten zich in voor een hogere kwaliteit van leven. Dit wordt vanuit verschillende locatie gedaan.

Het terrein De Leijakker is nodig toe aan uitbreiding en deels aan modernisering. Het Masterplan De Leijakker, Rijsbergen is hierbij een hulpmiddel.

De Leijakker

Omdat de uitbreiding van de bebouwing fasegewijs zal plaatsvinden is er behoefte aan een masterplan voor de terreininrichting. Met het masterplan kan de bestemmingsplanwijziging worden geeffectueerd en wordt de aansluiting van verschillende fasen op elkaar afgestemd.

Masterplan De Leijakker, Rijsbergen

Door de uitbreiding komen er drie gebouwen bij waarin wonen en dagbesteding een plek krijgen. Enkele bestaande, maar verouderde, woongebouwen worden vervangen door nieuwbouw. Ook gebouwen voor ondersteunende diensten en zorg worden vervangen.

Ontwerpvisie

Met het plan wordt aangesloten op de bestaande laanstructuur van het terrein en omliggende landschap. De uitbreiding van het terrein met drie nieuwe woon- en dagbesteding gebouwen zal op circa één hectare gebeuren.

Het terrein van de uitbreiding

De structuur van de bestaande bomenrijen langs De Gouwberg, De Polder en vanaf De Polder richting de Laguitensebaan blijft behouden en waar mogelijk versterkt. De bebouwing, in twee bouwlagen, ligt in groene kamers, die door de bestaande bomenrijen en boomgroepen worden omzoomd. De gebouwen worden voorgesteld als paviljoens in het groen.
Door het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren worden de gebouwen opgenomen in de omgeving. De ruimte tussen en rondom de gebouwen die in dezelfde kamer liggen, bestaat uit (binnen)tuinen en groenstroken. Ten oosten van de nieuwbouw ligt een wadi die wordt gedeeld met de nieuwe woonbuurt van Rijsbergen. De wadi vangt het regenwater op en laat het in de bodem infiltreren.

Beplanting

De nieuwe beplanting op het terrein zal voornamelijk uit inheems materiaal bestaan. In de binnentuinen wordt dit aangevuld met exoten en sierbeplanting. Door voor inheemse beplanting in combinatie met open water te kiezen bieden we een habitat voor vogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. De exoten en de sierbeplanting dragen bij aan een extra esthetische dimensie waardoor een aantrekkelijke beleving ontstaat.

Voortgang

Wanneer het bestemmingsplan is goedgekeurd en de architectuur van de bebouwing is uitgewerkt volgt een inrichtingsplan van de verschillende deelgebieden. Hierbij is het de bedoeling om eerst de omgeving van de nieuwbouw aan te pakken.