De Groene Long Dongen

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Oppervlak: 7.390 m2
Project: Visie, masterplan en ontwerp van een groenzone in een woonwijk in Dongen

Gemeente Dongen vroeg aan Plancompagnons een park te ontwerpen voor woonwijk De Beljaart. Deze groenzone, de ‘Groene Long’ genaamd, zal in twee fasen worden gerealiseerd, gelijk oplopend met de bebouwing van de wijk.

Voor het project is een visie en een masterplan gemaakt die als basis dienen voor de uitwerking van het plan. De eerste fase is in december 2019 gereed gekomen.

Bij het maken van het masterplan is rekening gehouden met de wensen van wijkraad De Beljaart. De Groene Long moet een ontmoetingsplek zijn voor iedereen; een multifunctioneel blauw/groen park waar jong en oud elkaar kan opzoeken en verblijven. Er is ruimte voor sport en spel, maar ook voor biodiversiteit en eetbaar groen voor mens (plukfruit) en dier.

De klimaatverandering vraagt om creatieve oplossingen. Hierbij is gedacht aan waterretentie en zuivering en koeling van de lucht door beplantingen. Deze aspecten versterken de beleving en identiteit van het park.

WATER

De Groene Long is ingericht met hoogteverschillen, zaksloten en wadi’s die een ruimtelijke patroon vormen in samenspel met de beplanting en padenstructuur. De waterpartijen staan in verbinding met de ‘grote waterpartij’ van het lager gelegen deel van het gebied.

Een houten voetgangersbrug en fontein vormen markante elementen die de beleving van het water versterken. Het water is bij uitstek het decor voor ‘natuurlijk spelen’.

SPELEN EN ONTMOETEN

De Groene Long is een multifunctioneel park. Verschillende functies zoals: wandelen, sporten, ontmoeten, verblijven en spelen hebben een plek gekregen. Verblijfsplekken in de vorm van terrassen zijn gesitueerd bij accentpunten met extra belevingswaarde. De lange voetgangersbrug en eindpunten van zichtlijnen vanuit de woonwijk, zijn aanleidingen om de verblijfsplekken op deze plaats te creëren.

De voetgangersbrug vormt een recreatieve route tussen een belangrijk deel van de wijk en een parkgebied (Beljaart-Buiten). Langs de voetgangersbrug in het water is een natuurlijke speelplek gemaakt. Hier kunnen kinderen tussen het riet, over grote keien en boomstammen struinen en het water betrekken bij hun spel.

ECOLOGIE

In De Groene Long bepalen de inheemse beplanting van struiken, bomen en bloemenweides de sfeer. Verschillende habitats maken onderdeel uit van de parkvegetatie; (hak) houtwallen, sloten, bloemenweides, plas/draszones, een biezenveld en zones met oever- en waterplanten zijn hier onderdeel van.

Door deze verschillende habitats ontstaat er een biodiversiteit die vogels, vlinders en bijen aantrekt. Het plukfruit dat is voorzien voor de bezoekers aan het park, draagt bij aan de variatie van vogels en insecten.

EENHEID

De Groene Long is een park dat gedragen wordt door de bewoners. Het heeft een eigen identiteit doordat het een link legt tussen het oorspronkelijke landschap en de nieuwe woonwijk.

Fase 1 van het park is gerealiseerd. Fase 2 wordt uitgevoerd nadat dat het aansluitende deel van de woonwijk is gebouwd. Ondanks dat het park gefaseerd wordt uitgevoerd zal het, wanneer het geheel is uitgevoerd, als een eenheid ervaren worden.