Reimerswaalpark, Bergen op Zoom

Op 7 mei 2003 is het Reimerswaalpark te Bergen op Zoom geopend; inmiddels 20 jaar gelden. Vanaf 1996 zijn we bezig geweest met het maken van schetsen, inspraak bijeenkomsten, definitieve ontwerpen  en uitvoeringstekeningen. Dit in samenwerking met de ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom en, voor de pergolaconstructies, met het bureau Binnenbuiten. Bij het opstellen van het masterplan is overleg gevoerd met Professor Hubert de Boer die destijds als supervisor van woonwijk De Bergse Plaat fungeerde.

Het park als “ons kind”

Onlangs kwam ik de tekst tegen die ik heb uitgesproken bij de opening van het park in 2003. Een deel hiervan wil ik in deze nieuwsbrief delen:

Dit is het moment om iedereen te bedanken. Maar omdat Plancompagnons vanaf 1996 bij het ontwerp van het park betrokken is geweest is het ondoenlijk om iedereen op te noemen waarmee we hebben samengewerkt. Dus bij deze bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.

Het Reimerswaalpark is in die tijd een beetje ons kind geworden en ik weet zeker dat dit gevoel bij velen speelt. Vandaag is de viering van de geboorte van ons gezamenlijk kind maar nu moeten we het kind laten opgroeien, de juiste richting insturen en opvoeden. Ons kind heeft geweldige kansen maar die moeten we het ook geven.

De verantwoordelijkheid van de gemeente is om het park goed te beheren en onderhouden en te zorgen dat goede ontwikkelingen ontplooid worden. Hierbij denk ik aan manifestaties, het aanbrengen van kunst in het park en dergelijke. Kwalijke zaken moeten worden gemeden. Hierbij denk ik aan zaken die de parkfuncties frustreren zoals het plaatsen van een “tijdelijk” schoolgebouw dat er voor vele jaren blijft staan.

De verantwoordelijkheid van de gebruikers en omwonenden ligt in:
–              de betrokkenheid bij het park;
–              in het opbouwend kritisch reageren op ontwikkelingen;
–              en in het meehelpen het vandalisme te bestrijden door middel van sociale controle.

Het park is nu aangelegd maar nog lang niet klaar. Nu begint het eigenlijk pas!!!!!

Daarom wens ik iedereen veel succes met de opvoeding en laten we ons kind maar eens gaan bewonderen.”

Stand van zaken

Het park is nu aardig volwassen geworden en “staat als een huis”. De bomen en struiken zijn jong volwassen en komen goed tot hun recht. De bouwkundige constructies, zoals vijvers, pergola’s, keermuren, trappartijen en bruggen voldoen nog steeds en worden verzacht door het volume van de beplanting.

Wel is duidelijk wat slijtage te herkennen. Met name de houten onderdelen van de pergolaconstructie zijn aan vervanging toe. Op sommige plekken zijn bomen ingeboet en zal aandacht besteed moeten worden aan de klimplanten die belangrijke zichtlijnen afschermen.

Al bij al kan het park nog jaren mee als ontmoetings- en recreatie ruimte voor de wijk. Ook voor evenementen is het park goed te gebruiken.

Gelukkig is het “tijdelijke” schoolgebouw niet geplaatst in het park en jammer dat er geen ambitie is geweest om meer kunst aan het park toe te voegen. Voor dit laatste kan alsnog iemand opstaan die dit oppakt.

Link voor meer informatie over het Reimerswaalpark.