Masterplan Centrumlocatie Leijakker, Rijsbergen

Amarant heeft opdracht gegeven een masterplan voor de buitenruimte van de Centrumlocatie De Leijakker in Rijsbergen te maken. Amarant is een organisatie die zich inzet voor het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel. Men helpt problemen te verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten zich in voor een hogere kwaliteit van leven. 

Amarant heeft opdracht gegeven een masterplan voor de buitenruimte van de Centrumlocatie De Leijakker in Rijsbergen te maken. Amarant is een organisatie die zich inzet voor het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel. Men helpt problemen te verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten zich in voor een hogere kwaliteit van leven. 

De Leijakker is een complex van woongebouwen en dagbesteding voor mensen met een meervoudige beperking. In de uitwerking van het plan zal, bewuster aandacht zijn voor de beleving van het terrein met behulp van de zintuigen. Door de beperkingen van de bewoners neemt ieder op een andere manier dan we gewend zijn de buitenruimte in zich op. Geur, kleur, zichtbaarheid, geluid en andere zintuiglijke krijgen een andere betekenis. De inrichting van de directe woon- en dagbestedingsomgeving is hierin belangrijk.

Voorplein bij hoofdgebouw

De bewoners wonen in woongroepen in aparte woningen. Deze woningen staan geschakeld op het terrein. Omdat sommige woningen aan vervanging toe zijn en er meer behoefte is voor uitbreiding hiervan, wordt het terrein uitgebreid. Eerst komen de nieuwe woningen aan de beurt in Fase I van de uitbreiding. De bewoners vanuit de te vervangen woningen gaan naar de nieuwe woningen. Op de locatie van de te vervangen woningen komen nieuwe woongebouwen voor nieuw bewoners.

Nadat het masterplan gereed is gaan we de plannen rondom de nieuwbouw van Fase I uitwerken.
Omdat het terrein wordt doorsneden door openbare ruimte is de gemeente Zundert bij het plan betrokken.