70 speelplekken verbeterd

In 2018 is gemeld dat Plancompagnons met een speelruimteplan voor de gemeente Moerdijk is gestart. Dit plan is destijds door de gemeenteraad goedgekeurd. Het doel van het plan was om een kader weg te zetten om de circa 70 speelplekken in 11 kernen van de gemeente Moerdijk te verbeteren. Naast het bieden van voldoende speelmogelijkheden en ruimtelijke- en veiligheidsaspecten vormde de inspraak van de gebruikers een belangrijk onderdeel van de speelruimtevisie.

In 2018 is gemeld dat Plancompagnons met een speelruimteplan voor de gemeente Moerdijk is gestart. Dit plan is destijds door de gemeenteraad goedgekeurd. Het doel van het plan was om een kader weg te zetten om de circa 70 speelplekken in 11 kernen van de gemeente Moerdijk te verbeteren. Naast het bieden van voldoende speelmogelijkheden en ruimtelijke- en veiligheidsaspecten vormde de inspraak van de gebruikers een belangrijk onderdeel van de speelruimtevisie. Op naar een mooie speelplek voor iedereen.

Speelplek aan de Zilvermeeuw te Fijnaart

Fasering
In het plan is een fasering voorgesteld van vijf jaar waarin de bestaande en nieuwe speelplekken gereed moesten zijn. Hierbij zijn de kernen met de oudste speeltoestellen als eerst opgepakt. De laatste kernen in de reeks, Klundert en Noordhoek, zijn onlangs uitgevoerd.

Afronding
Naast het opstellen van het Speelruimteplan 2017-2027 is ook de begeleiding van de inspraak, het ontwerp en de begeleiding van de realisatie door Plancompagnons opgepakt. Eind juni 2023 zijn de werkzaamheden voor Plancompagnons afgerond.

Op naar een mooie speelplek
Het is een dankbaar project geweest waarin we goed hebben samengewerkt met de opdrachtgever, de bewoners van de gemeente Moerdijk en de geselecteerde leveranciers /uitvoeringsbedrijven.
Mooi dat we niet alleen een beleid hebben mogen schrijven. Fijn is het om het project ook tot concrete resultaten te mogen begeleiden. En we hebben haast voor iedereen een mooie speelplek kunnen realiseren.

Op naar een mooie speelplek voor iedereen. Speelplek gecombineerd met een wadi

Link naar artikel ‘Speelplek Zilvermeeuw Fijnaart’