De Groene Long in Dongen

Gemeente Dongen vroeg aan Plancompagnons een park te ontwerpen voor woonwijk De Beljaart. Deze groenzone, de ‘Groene Long’ genaamd, zal in twee fasen worden gerealiseerd, gelijk oplopend met de bebouwing van de wijk.

Voor het project is een visie en een masterplan gemaakt die als basis dienen voor de uitwerking van het plan. De eerste fase is in december 2019 gereed gekomen.

Lees “De Groene Long in Dongen” verder

Stadspark, Huizen

25jaar Plancompagnons     25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Gemeente Huizen
Oppervlakte: 46 hectare
Project: Visie op de herinrichting van een stadspark (1e prijs prijsvraag)

 

Het Stadspark van Huizen is omstreeks 1975 gerealiseerd en behoeft een opwaardering vanwege slijtage en veranderend gebruik in de tijd. De visie op de opwaardering van het park is dat door optimalisering van de waterstructuur, padenstructuur en beplantingsstructuur het kader ontstaat voor een gezonde parkontwikkeling. Een “gezond park” is een samensmelting van functionele-, esthetische- en ecologische aspecten. Binnen dit kader krijgen verschillende deelgebieden een plaats. Voorbeelden van deelgebieden zijn een kinderboerderij, sportvelden, een jongerenontmoetingsplek, een avontuurlijke waterspeelplaats en dergelijke. Deze onderdelen kunnen door toekomstige ontwikkelingen worden ingewisseld zonder dat de hoofdstructuur van het park hiervoor hoeft te worden aangepast.

De waterstuctuur wordt het belangrijkste structuurdragend element van het park en is afgeleid van de ligging van het park aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor ontstaat een eigen identiteit van het park. In het park zijn op diverse plekken zwerfkeien voorgesteld om deze identiteit te versterken. Tijdens het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug zijn zwerfkeien naar dit gebied meegevoerd.

De deelgebieden vormen de “parels” van het park. Hier ontstaan inspirerende ontmoetings- of gebruiksplekken die het park aantrekkelijk maken in de huidige tijd.

Terug naar overzicht Parken en pleinen

 

Speelbos, Tilburg

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons1

25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Stichting Tilburg 2009
Oppervlakte: 9 ha
Project: Ontwerp voor een speelbos

 

Vanwege het tweehonderdjarig bestaan van de stad Tilburg is de Stichting Tilburg 2009 opgericht. Deze stichting heeft in 2009 allerlei activiteiten georganiseerd in en voor de stad Tilburg. Aan het eind van het jubileumjaar 2009 is bedacht de stad een cadeau te geven. Uiteindelijk is gekozen om een speelbos aan de stad en haar bewoners te schenken. Op verzoek van de Stichting Tilburg 2009 zijn drie locaties nader onderzocht naar de mogelijkheden om het speelbos te realiseren. Er is gekozen voor een locatie in het Reeshof bos, omdat daar de minste natuurwaarden aanwezig zijn. Door de ontwikkeling van het speelbos zal er een meerwaarde ontstaan terwijl er geen natuur- of cultuurwaarden worden geschaad.

In het ontwerp is sterk rekening gehouden met de aanwezige variatie in het bos. Op open plekken zijn nieuwe spel aanleidingen gemaakt. Donkere naaldbossen zijn behouden, hoogteverschillen zijn benadrukt en natte plekken zijn vergroot. Als spel aanleidingen zijn gebouwde elementen aangebracht als wigwams en palenconstructies op kruisingen van greppels. Deze dienen als aanzet tot het zelf maken van hutten. De aanwezige takken in het bos zijn hiervoor het bouwmateriaal.

Door het vergroten van de natte plekken in het bos ontstaat er ruimte voor amfibieën. Mede in verband met de natuurontwikkeling zijn niet alle oevers voor mensen bereikbaar. Naast het actieve spel van de kinderen biedt het speelbos ook ruimte voor natuureducatie.

Door dit ontwerp is een fantasierijk speelbos ontstaan met ruimte voor avontuurlijk bos ontstaan met ruimte voor spel en natuurbeleving.

Terug naar overzicht Recreatiegebieden