De Groene Long in Dongen

Gemeente Dongen vroeg aan Plancompagnons een park te ontwerpen voor woonwijk De Beljaart. Deze groenzone, de ‘Groene Long’ genaamd, zal in twee fasen worden gerealiseerd, gelijk oplopend met de bebouwing van de wijk.

Voor het project is een visie en een masterplan gemaakt die als basis dienen voor de uitwerking van het plan. De eerste fase is in december 2019 gereed gekomen.

Lees “De Groene Long in Dongen” verder

Natuurontwikkelingen

Meer weten over welke projecten met betrekking tot natuurontwikkelingen Plancompagnons landschapsarchitecten heeft ontworpen.

Aardenburgse havenpolder, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 25 hectare Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving voor natuurontwikkeling

De Groene Long Dongen

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen Oppervlak: 7.390 m2 Project: Visie, masterplan en ontwerp van een groenzone in een woonwijk in Dongen

Gat van Pinte, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 21 hectare Project: Bestekuitwerking en controle op de uitvoering/directievoering natuurontwikkeling en recreatie

Herdijkte en Verdronken Zwarte Polder, Nieuwvliet

  Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 18 hectare Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving natuur- en recreatieontwikkelingsgebied

Natuurontwikkeling, Wintelre/Oerle

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Noord brabant Oppervlakte: 5 hectare Project: Visualisatie natuurontwikkelingsmaatregelen

Noordelijke Zwinpolder Retranchement, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst landelijk Gebied Zeeland Oppervlakte: 17 hectare Project: Uitvoeringsvoorbereiding en bestekomschrijving natuurontwikkelingsgebied

Ontwerp herinrichting Staats-Spaanse Linies, Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk gebied Zeeland Oppervlakte: 6 verschillende locaties met diverse afmetingen Project: Ontwerp en bestekomschrijving zes deelgebieden historische verdedigingslinies

Ontwerp natuurrandzone en paaigebied Snoeken, Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap West-Brabant Oppervlakte: 14 hectare Project: Ontwerp en vormgeving paaiplaats voor snoeken

Ontwerp retentie voorzieningen, Boxtel

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel Oppervlakte: 4 hectare Project: Landschappelijk inpassing en vormgeving retentievoorzieningen

Watergang gemaal, Bleiswijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpernerwaard Oppervlakte: 27 hectare Project: Landschappelijke inpassing, vormgeving en bestekomschrijving van een kanaal, 5 bruggen en een gemaal (i.s.m. Witteveen+Bos en Architectenbureau Oomen – Prijsvraag – 1e prijs)