Wederopbouwkunst en schoolpleinontwerp

In 1952 wordt een nieuw schoolgebouw, ontworpen door architectenbureau Ruys en Bolder, aan de Nassaustraat te Breda, geopend. Aan kunstenaar Hugo Brouwer is destijds gevraagd een kunstwerk te maken voor de hoofdentree. Dit wederopbouwkunstwerk, dat een reliëf is bestaande uit twee panelen met de hoofdingang tot het schoolgebouw in het midden, is in 1959 gereed.

Lees “Wederopbouwkunst en schoolpleinontwerp” verder

Schoolplein Munnickenheide, Rucphen

2015-04-20 schets schoolplein

Opdrachtgever: Munnickenheide College, Rucphen
Oppervlakte: 2,4 hectare
Project: Visievorming ontwerp schoolplein (i.s.m. van Beijsterveldt-Gommers Architecten)

 

Het Munnickenheide College is een VMBO school met 400 leerlingen. Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd dient het gebouw gerenoveerd te worden. De uitstraling van het gebouw en het terrein past niet bij het imago van de school. Daarnaast zit de school te ruim in haar jasje. Er is behoefte de extra ruimte te verhuren aan jonge startende ondernemers.

Met een ontwerpteam bestaande uit een bouwarchitect, interieurarchitect en landschapsarchitect is een visie voor de aanpak van het project gemaakt. In deze visie is een aula als centrale ontmoetingsruimte voorgesteld. Deze doet dienst als entreehal maar tevens ontmoetings- en verbindingsruimte van alle aparte onderdelen van het gebouw en terrein. Een duidelijk ingang van het terrein hangt met deze aula samen.

De gehele gevel van het gebouw wordt vervangen in deze visie zodat ze aansluit bij het imago dat de school wil uitstralen. Hiermee komen technische verbeteringen aanbod zoals isolatie, zonwering/lichttoetreding en andere duurzaamheidaspecten.

Voor de buitenruimte is voorgesteld vanuit de school meer zicht op het omliggende landschap te bieden. De intensief te gebruiken delen van de school zoals de gebouwen met het schoolplein, de sportpleinen en de terrassen nabij de aula worden door een strakke haag omzoomd. Enerzijds biedt dit geborgenheid anderzijds biedt dit veiligheid tegen ongewenste bezoekers (haag in combinatie met onzichtbaar hekwerk in de haag).

Buiten de haagstructuur zijn de mogelijkheden voor outdoor activiteiten zoals een amfitheater, vuurplaats, ruimte om te experimenteren met bouwen, sport en natuurbeleving. Hier worden naast speelgazons tevens bloemrijke grasbermen en landschappelijke beplantingen voorgesteld.

Tot slot zijn alleen de hoogstnoodzakelijke oppervlakten  verhard . De rest van de buitenruimte, binnen de haagstructuren, wordt in gazons of beplantingsvakken uitgewerkt. Dit biedt een sfeervol, karakteristiek schoolterrein dat goedkoper is in aanleg.
De bomen op het terrein worden zodanig aangeplant zodat ze een bijdrage aan het gebouw en het terrein leveren (zon, schaduw, wind, geborgenheid).

Terug naar overzicht Schoolpleinen

Schoolplein Brede School, Moergestel

TRI 0101 B     kiss&ride zone

speelplek peuters     speelplek kleuters

groen schoolplein

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Trifolium bv
Oppervlakte: 5.400 m2
Project: Ontwerp schoolplein Brede School, Moergestel

Door een fusie van twee basisscholen was er in de kern Moergestel behoefte aan nieuwe huisvesting. De bestaande huisvesting was verouderd en te klein. Er werd een plan ontwikkeld voor nieuwe huisvesting op een bestaande locatie. Huisvestingsonderzoek toonde aan dat de locatie geschikt was voor de realisatie van een brede school. Hierin zijn gehuisvest een 20-klassige basisschool, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Plancompagnons is uitgenodigd om het programma van eisen te vertalen in een ruimtelijk plan. Omdat er meerdere mogelijkheden bestaan, zijn twee schetsontwerpen gemaakt waaruit de opdrachtgever kon kiezen.

Door het ontwerp is er een natuurlijke overgang gecreëerd tussen het grootschalige verzorgingshuis en de kleinschalige woonwijk. De ‘kiss & ride’-zone regelt de verkeersdrukte rondom de school. Ieder onderdeel van de brede school kreeg zijn eigen buitenruimte. Toch is de eenheid van het schoolgebouw en de buitenruimte versterkt waardoor het een duidelijke eenheid vormt in Moergestel. Op de verschillende pleinen is ruimte voor de desbetreffende doelgroep om zich te kunnen ontwikkelen door middel van verschillende speelmogelijkheden. Naast diverse toestellen is er ook ruimte om met de groene omgeving in contact te komen. Tevens zorgt het groen voor een prettige sfeer en een aangenaam klimaat.

Terug naar overzicht Schoolpleinen

Schoolplein Graaf Engelbrecht, Breda

2014-03-03 DO schoolplein graaf engelbrecht 200dpi    20150701_085308

 

SONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 

SONY DSC    SONY DSC

Opdrachtgever: Scholengemeenschap Graaf Engelbrecht
Oppervlakte: 2.500 m2
Project: Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en opstellen bestek schoolplein

Graaf Engelbrecht is een middelbare school voor VMBO, HAVO en VWO. Omdat het schoolgebouw met 700 leerlingen te klein is geworden heeft Building Breda voorgesteld de aangrenzende basisschool bij het gebouw van Graaf Engelbrecht te voegen. Daarnaast is de aula vergroot.

In het programma van eisen was veel aandacht voor sport en spel op het plein. Een en ander in verband met de specialisatie van de school die onder andere is gericht op sport. Daarnaast is gekeken naar functionaliteit, sfeer en klimaat van het plein ten opzichte van het schoolgebouw.

Het grauwe, winderige en stenen plein is voorzien van hagen rondom het plein en grote bomen op het plein. Een verhoogde zitrand rondom een bomenbak zorgt voor zitgelegenheid. De bomen die in deze bak zijn aangeplant zorgen voor een natuurlijk scherm tussen het drukke schoolplein en de klaslokalen waar juist rust is gewenst. Tevens zorgen zij ervoor dat de klaslokalen in de zomer uit de middagzon blijven waardoor het klimaat in het gebouw verbeterd. In de winterperiode wanneer zon gewenst is, is het blad van de bomen waardoor de zon wel voor warmte kan zorgen.

Op het plein zijn verschillende mogelijkheden voor sport aangebracht:

  • Verdiept plein met volley- en basketbal voorzieningen. Dit plein doet in de winter dienst als schaatsbaan. De randen dienen eveneens als tribune bij buitenlessen of optredens;
  • Pannaveldje
  • Tafeltennistafels
  • Klimwand tegen gevel sporthal

De fietsenstalling is op een apart plein aangelegd. Hierdoor ontstaat er een duidelijke scheiding tussen het schoolplein en de stalling wat beide elementen ten goede komt in sfeer en functioneren. Het is een plek geworden waar het fijn vertoeven is en waar iedere functie zijn plaats heeft gekregen.

Terug naar overzicht Schoolpleinen