Mgr Nolensplein, Breda

Met de realisatie van het winkelcentrum Dr. Struyckenplein is de leegloop van het voormalige buurtwinkelcentrum Mgr. Nolensplein een feit. Daarom vraagt Gemeente Breda aan Plancompagnons het Mgr. Nolensplein van een nieuwe identiteit te voorzien. Geconcludeerd mag worden dat het Mgr. Nolensplein in een transformatieproces is gekomen en dat aard en karakter van het plein opnieuw gedefinieerd dient te worden.

Met de realisatie van het winkelcentrum Dr. Struyckenplein is de leegloop van het voormalige buurtwinkelcentrum Mgr. Nolensplein een feit. Daarom vraagt Gemeente Breda aan Plancompagnons het Mgr. Nolensplein van een nieuwe identiteit te voorzien. Geconcludeerd mag worden dat het Mgr. Nolensplein in een transformatieproces is gekomen en dat aard en karakter van het plein opnieuw gedefinieerd dient te worden.

Een stukje geschiedenis.

De woonwijk De Heuvel is ontworpen door Granpré Moliére in 1945-1955. De wijk is als een dorp in een stad. Door de toenmalige ontwerpprincipes, de huidige stedenbouwkundige gaafheid en zeldzaamheid, de voorbeeldfunctie van het ontwerp en uitvoering, het (inter) nationale belang en hun huidige cultuurhistorische waarde is de wijk benoemd door Rijksdienst van Cultureel erfgoed tot voorbeeld project van nationaal cultuurhistorisch belang.

Granpré Moliére heeft het Mgr Nolensplein ontworpen als het centrale punt van de wijk met aan het hoofd van het plein de kerk en de wanden bestonden uit winkelpanden.

Nu staan vele winkelpanden leeg en het plein wordt gebruikt als parkeerplaats. Er moet een einde komen aan de jarenlange leegstand en ongewenste activiteiten. De kerk heeft nog steeds een belangrijke functie in de vorm van een ontmoetingsplek.

Taak

Het zorgvuldig ontworpen Mgr Nolensplein heeft zijn kernwaarde verloren.
De ruimtelijk bindende factor van de openbare ruimte dient opnieuw kritisch tegen het licht gehouden te worden. Het plein is bijvoorbeeld geen plein meer, maar een parkeerterrein. Op diverse plaatsen zou het verblijven en ontmoeten door en voor mensen absolute voorrang dienen te krijgen. Ook dient opnieuw gekeken te worden naar het samenspel van het Mgr Nolensplein (eigenaren, ondernemers en bewoners), het Huis van de Heuvel, woon- en zorgvoorziening De Brink en woonvoorziening Donatello (Thebe) en dat dient zichtbaar te worden in de openbare ruimte rondom deze voorzieningen.

De taak van Plancompagnons landschapsarchitecten om het Mgr. Nolensplein, samen met de opdrachtgever en de gebruikers, weer een sociaal karakter mee te geven; een ontmoetingsplein voor jong en oud, allochtoon en autochtoon, gezinnen en alleenstaanden.