Lucia Park in Princenhage, Breda

Lucia Park Princenhage
9 Januari 2020 is de aannemer van de gemeente Breda begonnen met de uitvoering van het Lucia Park in Princenhage.  De Stichting Plukroute Princenhage heeft het initiatief genomen om dit parkje op te nemen in de 2,5 kilometer lange plukroute door het dorp.

Plancompagnons Landschapsarchitecten heeft een masterplan uitgewerkt voor de hele plukroute. Het Lucia Park is een onderdeel daarvan. Er is overleg geweest met gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta en aanwonenden.

9 Januari 2020 is de aannemer van de gemeente Breda begonnen met de uitvoering van het Lucia Park in Princenhage.  De Stichting Plukroute Princenhage heeft het initiatief genomen om dit parkje op te nemen in de 2,5 kilometer lange plukroute door het dorp.

Plancompagnons Landschapsarchitecten heeft een masterplan uitgewerkt voor de hele plukroute. Het Lucia Park is een onderdeel daarvan. Er is overleg geweest met gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta en aanwonenden.

De beleving van het water

De technisch ingerichte retentievijver van Ikea wordt omgetoverd tot een fijn park. De water bufferende functie van de vijver blijft behouden, het wateroppervlak wordt zelfs uitgebreid. Om de hele vijver wordt een pad aangelegd waardoor mensen een ommetje kunnen maken. De oevers worden verlaagd zodat het pad dichter bij het water ligt, dit komt de waterbeleving ten goede.

Ontwerp Lucia Park in Princenhage

In de retentievijver is een nieuw eiland gemaakt wat een natuurlijke speelplek wordt voor kinderen. Het wordt een interessante plek voor jong en oud. Dit wordt in de toekomst nader uitgewerkt.

Het bestaande eiland wordt om ecologische redenen gehandhaafd en zoveel mogelijk met rust gelaten. Door plas- en draszones toe te passen op de lage delen aan het water, wordt de ecologische functie van het park versterkt. Bloemrijke bermen geven het park een landschappelijke uitstraling.

Door verlichting langs het fietspad aan te brengen wordt de veiligheid verbeterd.

Het doel van de Plukroute Princenhage is om Nederland eetbaar te maken. Door openbaar groen eetbaar te maken worden kinderen bewust gemaakt van waar ons voedsel vandaan komt. Het zal mensen nader tot elkaar laten komen. Daarom zal beplanting zoals fruit-, notenbomen en klein fruit ook het Lucia Park sieren.

Aanleg

Het grondwerk van het Luciapark in Princenhage geeft een goed beeld van wat we willen bereiken. De bedoeling om meer contact met het water te krijgen is duidelijk gelukt.

Realisatie Lucia Park in Princenhage als onderdeel van de Plukroute

De realisatie van dit park is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking tussen Stichting Plukroute Princenhage, de gemeente Breda en Plancompagnons.