Waterwijk Fijnaart

In maart 2021 kreeg Plancompagnons Landschapsarchitecten de opdracht het definitief ontwerp te verzorgen voor een woonwijk in Fijnaart. Deze nieuwbouwwijk bevindt zich aan de rand van Fijnaart (gemeente Moerdijk) en heet Waterwijk.

In maart 2021 kreeg Plancompagnons Landschapsarchitecten de opdracht het definitief ontwerp te verzorgen voor een woonwijk in Fijnaart. Deze nieuwbouwwijk bevindt zich aan de rand van Fijnaart (gemeente Moerdijk) en heet Waterwijk.

Inspraak

Waterwijk omvat ruim 10 hectare en er zijn 73 woningen gebouwd of nog in aanbouw. De bewoners hebben inspraak gehad op de grote van hun kavel, type woning en het ontwerp van de buitenruimte. Alle kavels zijn al verkocht, dit ging snel waardoor de hele wijk in één keer woonrijp gemaakt kan worden.
Men start met het bouwrijk maken van de openbare ruimte als alle woningen zijn gerealiseerd. Bewoners van het eerste uur dienen zo wel nog even geduld te hebben en hebben te maken met een openbaar gebied wat nog ‘niet af’ is. Men verwacht dat Waterwijk in de tweede helft van 2024 gereed zal zijn voor bewoning.

Groene wijk

Een gezonde leefomgeving creëren is en wordt steeds belangrijker voor gebiedsontwikkelaars. Dit komt omdat het overheidsbeleid steeds meer vraagt om groene wijken. Een groene leefomgeving heeft een bewezen positieve invloed op onze gezondheid, bomen zuiveren de lucht en meer groen in de buurt zorgt voor meer biodiversiteit. Verder verkoelt groen de omgeving in de zomer en vermindert de kans op wateroverlast.
Waterwijk wordt een groene wijk met verschillende soorten beplanting en waterpartijen. In verhouding gaat het om circa 35% groen, natuurontwikkeling en water.

Los van de groene en waterrijke zones tussen de woonclusters, wordt de centrale woonstraat Amerlaan opgesierd met kleurrijke borders en laanbomen. De overige woonstraten kijken uit op landschappelijk groen. De ingangen naar de groene en waterrijke zones met wadi’s worden gemarkeerd door bijzondere bomen (Nyssa sinensis of Chinese tulpboom).

Wadi’s

Waterwijk is opgebouwd uit woonclusters met daartussen groene en waterrijke zones met wadi’s. Deze zones zijn ingericht als wandel-, speel- en verblijfsruimte. Dakwater van de woningen en overig regenwater wordt opgevangen in de wadi’s met een overstort op de sloten aan de randen van de wijk.

Rond de jaren 90 deed de wadi zijn intrede. Een wadi wordt aangelegd om het overtollige regenwater af te voeren en het water zo lang als mogelijk in het gebied vast te houden om daar in de bodem te laten zakken. Hiermee wordt het riool niet overbodig belast. In deze tijden met veel regenwater en overstromingen is dit een welkome bijdrage aan de oplossing van wateroverlast.

Biodiversiteit

De wadi’s in Waterwijk worden ingezaaid met een kruidenmengsel. Het gebruik van een kruidenmengsel zorgt voor een goede inzijging van het regenwater in de bodem. Dit komt door de betere doorworteling van de bodem en het aantrekken van insecten, zoals wormen.

Naast het kruidenrijk grasland worden bij de wadi’s bomen aangeplant die bestand zijn tegen kortstondige overstromingen. Bomen die gebruikt worden zijn elzen en wilgensoorten zoals Alnus incana ‘Aurea’, Alnus incana, Salix fragilis en Salix alba.

Ronde Waterwijk

Aan de oostzijde van de wijk ligt Westkreek. Deze waterpartij wordt over de gehele route begeleid door groen. Aan de zijde van Waterwijk wordt de oever uitgegraven, zodat er een flauw talud ontstaat. Bezoekers kunnen door middel van een houten brug  en pad over en langs het water wandelen. Bestaande bomen worden zo veel als mogelijk gehandhaafd. Er ontstaat een wandelgebied met een divers aanbod aan bomen en inheemse oeverplanten.

Avontuurlijk spelen

Enkele groenzones in het plan worden verrijkt met speelplekken. In het hart van de wijk is een speelplek gesitueerd voor kinderen van 0-6 jaar. De ondiepe wadi speelt een avontuurlijke rol in deze. Ouders kunnen elkaar ontmoeten terwijl de kleintjes kunnen glijden, klimmen en balanceren op speeltoestellen van robinia hout.

In het zuidoosten van de woonwijk ligt een avontuurlijke speelplek voor 7 jaar en ouder. In een verlaging ligt een eiland dat te bereiken is door 3 knuppelpaden. Op het eiland zijn speelaanleidingen gemaakt van natuurlijke materialen, zoals: wilgentenen, houtblokken en keien.

Plancompagnons heeft met plezier en passie aan deze mooie, diverse en waterrijke woonwijk meegewerkt.

Voor meer informatie over het project