Stadspark, Huizen

Opdrachtgever: Gemeente Huizen Oppervlakte: 46 hectare Project: Visie op de herinrichting van een stadspark (1e prijs prijsvraag)

Stadspark, Huizen

     Opdrachtgever: Gemeente Huizen Oppervlakte: 46 hectare Project: Visie op de herinrichting van een stadspark (1e prijs prijsvraag)   Het Stadspark van Huizen is omstreeks 1975 gerealiseerd en behoeft een opwaardering vanwege slijtage en veranderend gebruik in de tijd. De visie op de opwaardering van het park is dat door optimalisering van de waterstructuur, padenstructuur en … Lees verder “Stadspark, Huizen”

Biodiversiteit boosters

Door toedoen van de mens heeft de natuur het zwaar. Natuurgebieden zijn omgezet in landbouwgronden en wegen doorkruisen natuurgebieden waardoor deze versnipperen. Door de verlaging van de waterstanden is Nederland bewoonbaar gemaakt. Maar dit heeft verdroging tot gevolg. De bemesting van de landbouwgebieden zorgt voor grote voedselrijkdom, maar leidt tot het verdwijnen van veel plantensoorten. … Lees verder “Biodiversiteit boosters”

Prijsvragen

Herinrichting openbare ruimte Schipluidenlaan, Tilburg – 2e prijs , 2014 Masterplan Stadspark, Huizen (NH) – 1e prijs, 2011 (uitvoering 2014-2017) Ontwerp openbare Speeltuin De Zon, Breda – 1e prijs 2009 (uitgevoerd 2010) Ontwerpvisie Overkamppark, Dordrecht – 2e prijs 2009 Ontwerp Processiepark (Rijksmonument), Sint Willebrord – 1e prijs 2007 (uitgevoerd 2010) Modeltuin Appeltern “De eenvoud van … Lees verder “Prijsvragen”