Stadspark, Huizen

25jaar Plancompagnons     25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Gemeente Huizen
Oppervlakte: 46 hectare
Project: Visie op de herinrichting van een stadspark (1e prijs prijsvraag)

 

Het Stadspark van Huizen is omstreeks 1975 gerealiseerd en behoeft een opwaardering vanwege slijtage en veranderend gebruik in de tijd. De visie op de opwaardering van het park is dat door optimalisering van de waterstructuur, padenstructuur en beplantingsstructuur het kader ontstaat voor een gezonde parkontwikkeling. Een “gezond park” is een samensmelting van functionele-, esthetische- en ecologische aspecten. Binnen dit kader krijgen verschillende deelgebieden een plaats. Voorbeelden van deelgebieden zijn een kinderboerderij, sportvelden, een jongerenontmoetingsplek, een avontuurlijke waterspeelplaats en dergelijke. Deze onderdelen kunnen door toekomstige ontwikkelingen worden ingewisseld zonder dat de hoofdstructuur van het park hiervoor hoeft te worden aangepast.

De waterstuctuur wordt het belangrijkste structuurdragend element van het park en is afgeleid van de ligging van het park aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor ontstaat een eigen identiteit van het park. In het park zijn op diverse plekken zwerfkeien voorgesteld om deze identiteit te versterken. Tijdens het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug zijn zwerfkeien naar dit gebied meegevoerd.

De deelgebieden vormen de “parels” van het park. Hier ontstaan inspirerende ontmoetings- of gebruiksplekken die het park aantrekkelijk maken in de huidige tijd.

Terug naar overzicht Parken en pleinen