Renovatie Fatimapark te Sprundel

Het Fatimapark vormt al geruime tijd het groene hart van het dorp Sprundel. Nadat het jaren is verwaarloosd en in onbruik is geraakt heeft een groep actievelingen in samenspraak met de gemeente Rucphen de handen ineen geslaan. In 2009 heeft een waardebepaling plaatsgevonden. Tevens is een visie voor de ontwikkeling gemaakt door Plancompagnons. In 2016 zijn vervolgens de uitwerkingsplannen voor de renovatie Fatimapark gemaakt. Deze plannen zijn onlangs uitgevoerd. Wat nog rest is het aanvullen van de beplantingen. Dit zal door de beheerders van de begraafplaats geschieden met behulp van de heemtuin.
Het geheel draagt bij aan de samenhangende eenheid van de historische kern van Sprundel. Deze eenheid bestaat uit de Sint Jan de Doperkerk, een pastorie met een pastorietuin (1842) een voormalig kloostergebouw (1909) met patronaatsgebouw (De Trapkes), een basisschool en een begraafplaats met het Fatimapark (1945). Het Fatimapark is een processiepark en heet in de volksmond “Het Sprundels Bos”.

Lees “Renovatie Fatimapark te Sprundel” verder

Fatimapark, Sprundel

25jaar Plancompagnons1  

25jaar Plancompagnons 25jaar Plancompagnons2

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Oppervlakte: 2 hectare
Project: Waardering en visievorming voor de ontwikkeling van het park

 

De aanleiding tot de waardering van het Fatimapark en directe omgeving is de druk die vanuit de omgeving op het park wordt uitgeoefend. De
gemeente wil in deze omgeving een nieuw dorpsplein creëren. Door de verschillende elementen juist te waarderen wordt duidelijk welke elementen waardevol zijn of waar men rekening mee moet houden.

In het onderzoek zijn de cultuurhistorische, ruimtelijke en functionele waarden van het gebied onderzocht en beschreven. De waardering is bepaald door het analyseren van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

De eenheid van de kerk, uit 1341, met pastorie, patronaat, klooster, Mariaschool en processiepark met begraafplaats vormen het historische hart van Sprundel. Deze eenheid is een typisch en nog bijna gaaf voorbeeld van een rooms-katholieke ontwikkeling van een dorp in Noord-Brabant. Het park met de fraaie monumentale beplanting sluit hier goed bij aan. Wanneer er niets gebeurd zal een verdere verloedering niet uitblijven.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen
Terug naar overzicht Parken en pleinen