Herinrichting Gemeentepark Made

voorlopig ontwerp gemeentepark Made

Op dinsdag 12 juli 2016 is er een inloopavond georganiseerd waarbij de inwoners van Made zijn uitgenodigd om de plannen voor de herinrichting van het  Gemeentepark in de kern van Made te bekijken. Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling dat de gebruikers de plannen beoordelen en hun mening hierover geven.

Visie Gemeentepark

De gemeente Made heeft Plancompagnons al in 2007 gevraagd een visie uit te werken voor het Gemeentepark. Destijds werd het gemeentehuis uitgebreid en werd een nieuwe ingang gerealiseerd. Tevens is toentertijd en toegang tot de parkeergarage gemaakt.
Belangrijkste aspect van de visie is:  “het tot één eenheid omvormen van het park”. Omdat een deel  van het park begroeid is met oude bomen en een deel met bomen uit de loop van de vorige eeuw, is er een tweedeling ontstaan. Deze ongelijkheid in volwassenheid van de bomen zal door de tijd worden ingehaald. Door de vormgeving en het materiaalgebruik van de paden, meubilair, verlichting en overige beplantingen eenduidig uit te werken ontstaat vanzelf die gewenste eenheid. Het centraal in het park aanwezige gemeentehuis vormt een ander bindend element in het park.

Impressies gemeentepark Made

Voorlopig ontwerp Gemeentepark

Het programma van eisen en wensen vormt de basis voor het voorlopig ontwerp dat op 12 juli 2016 is gepresenteerd. Hierin zijn vooral functionele eisen en wensen uitgesproken. Hierbij valt te denken aan een jongeren ontmoetingsplek met een sportveld in kunstgras, een duidelijke zitrand en een DJ-tafel. De DJ-tafel Fono van Yalp daagt de jeugd uit om sociale contacten op te doen en hun muzikale creativiteit te delen met anderen.  Daarnaast is er ruimte gewenst voor wandelaars, een honden losloop terrein en zitgelegenheid om uit te rusten, te genieten of andere mensen te ontmoeten.

Dwarsprofielen Gemeentepark Made

Glooiende gazons

Naast de volwassen bomen en het moderne gemeentehuis is het glooiend gazon karakteristiek voor dit park. In het ontwerp is dit glooiende gazon daarom versterkt. Grond die vrijkomt bij het verdiept leggen van het kunstgras sportveld, wordt gebruikt om het hoogteverschil te vergroten. Hierbij worden steile hellingen vermeden om de sfeer van de glooiingen te behouden.
Een hoofdpad dat vanaf de kruising van de Meidoornlaan met de Hoefkensstraat door het park verloopt, gaat met een vloeiende boog van het laagste punt van het park over het hoogste punt van de glooiing. Hierdoor ontstaat een extra dimensie voor de bezoekers van het park. De 2,50m brede hoofdpaden bestaan uit asfalt met een rand van natuursteenkeien. Deze paden worden begeleid door verlichting. De nevenpaden bestaan uit een gebroken grind verharding in een lichte kleur en zijn 1,5m breed.

De reacties vanuit de gebruikers zijn overwegend positief en worden momenteel in het definitief ontwerp en de technische voorbereidingen verwerkt. In de loop van 2016/2017 zal de uitvoering van de herinrichting starten.

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Projectsoort: Ontwerp openbaar park
Realisatie: 2016/2017