Watergang en gemaal, Bleiswijk

25jaar Plancompagnons2

CCF14092015_0006     25jaar Plancompagnons

CCF14092015_0003CCF14092015_0004

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpernerwaard
Oppervlakte: 27 hectare
Project: Landschappelijke inpassing, vormgeving en bestekomschrijving van een kanaal, 5 bruggen en een gemaal (i.s.m. Witteveen+Bos en Architectenbureau Oomen – Prijsvraag – 1e prijs)

Ter bestrijding van de wateroverlast dienen maatregelen getroffen te worden om de bergingscapaciteit te vergroten en het water beter te kunnen afvoeren. Het project behelst de landschappelijke inpassing en vormgeving van een kanaal. Tevens dient een gemaal ingepast en uitgewerkt te worden. Met het ontwerp is ingespeeld op de traditionele visie van waterschappen op inpassing van civieltechnische werken in het landschap. Op een rationele wijze zijn het kanaal, de bruggen en het gemaal vormgegeven. Hierbij is gestreefd naar een eigentijdse vormentaal die een familie vormen. In deze functionele opzet is duidelijk rekening gehouden met de visueel-ruimtelijke, recreatieve en ecologische aspecten van het aangrenzende recreatiegebied het Bergse Bos.

Op overgangen in het kanaal zijn accentpunten gemaakt die zowel voor de ruimtelijke beleving, recreatie als de ecologie van belang zijn. Het gemaal is als “meubelstuk” op een logische plek nabij rivier de Rotte ingepast. Het gebouw en daarmee de functie van het kanaal mag gezien worden. Het gebouw is zodanig ontworpen dat afschermende hekken niet nodig zijn. De pompinstallatie staat in een afgesloten glazen deel van de overkapping, terwijl de krooshekreiniger met container zichtbaar achter de persroosters staan.

Terug naar overzicht Natuurontwikkelingen

Terug naar overzicht Infrastructuur