Herinrichting openbare ruimte Schipluidenlaan, Tilburg

 

2014-09-03 Spelen met Seizoenen

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Oppervlakte:
Project: Ontwerp herinrichting openbare ruimte woonbuurt (Prijsvraag – 2e prijs)

 

Inpassing in de omgeving
Openheid handhaven in de openbare ruimte van de Schipluidenlaan, zodat de verbinding blijft tussen de groene plekken in de stad en het landschap ten westen van de Schipluidenlaan. Behouden en versterken van de karakteristieken van de Schipluidenlaan:

  • Behoud van de eenheid in de groene openbare ruimte en daarin accenten aangegeven
  • Meer seizoensbeleving
  • Contact met water
  • Behoud van de opzet van de vormgeving van de openbare ruimte.
Ontwerp
Motto: Spelen met seizoenen

Probleemoplossend vermogen
Technische problemen ten aanzien van water, verzakkingen en parkeren worden opgelost in het kader van het behouden van de eenheid binnen de Schipluidenlaan. De diverse oplossingen zijn door het hele ontwerp doorgevoerd, om zo de eenheid en het karakter, die de Schipluidenlaan nu al uitstraalt, te handhaven en te versterken.

  • Functionaliteit wordt verbeterd
  • Meer veiligheid

Seizoensbeleving
De seizoenen geven een gevoel van tijdsbepaling. Door dit zichtbaar te maken in de beplanting krijgt de Schipluidenlaan meer accent en diversiteit. Dit gebeurt in de vorm van bloei van heesters en bollen en bladverkleuringen. Ook de aanwezigheid van water geeft aan in welk jaargetijde we leven.

Doordat hemelwater niet makkelijk de bodem in kan trekken, blijven er plassen staan op het gazon. In het nieuwe ontwerp wordt het gazon her geprofileerd. Er zijn verlaagde plekken aangegeven waar het water zich kan verzamelen en zo gecontroleerd en langzaam in de bodem kan wegzakken. Het hemelwater wordt op deze wijze tijdelijk geborgen en vast gehouden. De beplanting kan van deze ‘voorraad’ gebruik maken in drogere tijden. De verlaagde plekken zijn onderdeel van een glooiend gazon wat door de hele openbare ruimte van de straat is doorgevoerd. De aangewezen speelplekken zijn vlak, het water wordt hier afgevoerd door middel van een drainagesysteem.

Contact met water
Het zichtbare hemelwater is niet het enige contact met water. In het noorden van de Schipluidenlaan loopt de singel aan de Reuverlaan, deze verbindt het natuurgebied de Dongevallei met het landschap. Door de dichtbegroeide oever is dit water nu niet goed zichtbaar. Door het wel zichtbaar te maken krijgt het pad langs de singel meer belevingswaarde en sfeer. Daarom is op het eindpunt van één van de noord-zuid gerichte straten, een vlonder gesitueerd. De bewoners en voorbijgangers kunnen hier genieten van het water, de zwanen en de flora op de oever.

Eenheid in groen
De glooiende gazons met boomgroepen, groenblijvende hagen en bloeiende heggen geven eenheid aan de groenbeleving van de Schipluidenlaan. In deze groene ruimte zijn enkele speelplekken gesitueerd. Deze zijn omgeven door een combinatie van lage metalen hekken en niet groenblijvende hagen. De functie van de hekwerken en hagen wordt vervangen door groenblijvende hagen en bloeiende heggen. Deze hagen en heggen worden geïntegreerd in de groene openbare ruimte van de Schipluidenlaan.

In het deel van de buurt waar de groenmassa te wensen overlaat wordt dit aangevuld. Dit gebeurt in de vorm van bomen, hagen en heggen. De nieuwe bomen worden ingebed in de structuur van de bestaande boomgroepen. De hagen zullen de schijnende koplampen van de geparkeerde auto’s tegenhouden, zodat de aanliggende woningen daar geen last meer van zullen hebben.

De openbare ruimte van de Schipluidenlaan is een corridor in de Reeshof richting het landschap. Deze openheid blijft gehandhaafd. Door het gestrooide bomenpatroon, de glooiing in het gazon en de heesters op een hoogte van 0,6-0,8m blijft het zicht vrij naar de omgeving.

De openbare ruimte van de Schipluidenlaan is b(l)oeiend, waterrijk, divers en vormt minstens voor de komende 20 jaar, een parkachtige eenheid binnen de Reeshof in Tilburg.

Terug naar overzicht prijsvragen