Landgoed Bergsche Heide, Bergen op Zoom

  

IMG_2118       IMG_2119

Opdrachtgever: Holding Bergsche Heide bv
Oppervlak: circa 70 ha
Project: Ontwerp voor een landgoed met ‘verzamelerven’

 

Landgoed Bergsche Heide maakt deel uit van Landschapspark Bergsche Heide. Dit landschapspark (460 ha) is globaal gezien begrensd door de snelwegen A4 en A58. Aan de oostzijde loopt het gebied door tot aan de nieuw te ontwikkelen Golfbaan De Bergsche Heide. Binnen dit landschapspark ligt een kerngebied van circa 200 hectare. In dit gebied worden door de Holding Bergse Heide bv verschillende ontwikkelingen gepland om het gebied nieuw leven in te blazen. De beide ontwikkelingen, recreatiegebied en golfbaan, worden gescheiden door een natuur en recreatiebos op de Brabantse Wal en een landbouwgebied ten oosten van deze bossen. Dit is de locatie van een nieuw te ontwikkelen landgoed. Op de grens van het bosgebied met de nieuwe landgoedzone, stroomt de Kraggeloop. 

Het landgoed bestaat uit een landhuis en een aantal verzamelerven waarop per erf gelijkgestemden samenwonen en werken.
De landbouw tussen deze verzamelerven blijft bestaan. De omgeving wordt zodanig heringericht dat het recreatief medegebruik is ontwikkeld. Daarnaast zijn er vanuit het waterschap ideeën naar voren gebracht om de Kraggeloop om te vormen tot een ecologische verbinding. Om tot een visie te komen voor de ontwikkeling van een landgoed heeft Plancompagnons eerst een inventarisatie en analyse gemaakt van de bestaande situatie. Er is een visie uitgewerkt die als basis heeft gediend voor het landgoed. In deze visie spelen historie, ecologie, visueel-ruimtelijke en functionele aspecten een belangrijke rol. Uiteraard komen ook de maatschappelijke kanten van deze locatie aan de orde.

Terug naar overzicht Landgoederen en Buitenplaatsen