Buitenplaats bij zandwinplas, Bavel

25jaar Plancompagnons1 25jaar Plancompagnons2

Opdrachtgever: Arendonk Vastgoed bv
Oppervlakte: 7 hectare
Project: Masterplan voor een nieuwe buitenplaats

 

Arendonk Vastgoed B.V. heeft het idee om een zandwinplas met zijn omgeving om te vormen tot een buitenplaats. De plannen lijken te passen in het beleid van de gemeente Breda en de provincie Noord Brabant om nieuwe buitenplaatsen te ontwikkelen. In het ontwerp is een privé-gedeelte van 0,6 hectare langs de Dorstseweg gesitueerd.

Hierop is een hoofdgebouw met enkele bijgebouwen in een parkachtige tuin gepland. In de belangrijkste zichtlijn is een fontein ingepast. Aan beide zijden van het privé-gedeelte zijn paden voorgesteld die de rondgang rondom de plas en naar het voorgestelde eiland mogelijk maken. De gebouwde elementen zoals hoofd- en bijgebouwen, brug en prieel (op het eiland) zijn van één type architectuur waardoor eenheid ontstaat. Het openbare natuurpark beslaat circa 6,4 hectare. Omdat de zandwinplas niet geheel is uitgenut kan de zandwinning extra gelden genereren. Met deze opbrengst kan de buitenplaats aangelegd worden en het beheer voor de toekomst worden veiliggesteld. Landschappelijk gezien kan het terrein een belangrijke meerwaarde voor het omliggende gebied betekenen. Zowel visueel-ruimtelijk, functioneel als ecologisch gezien levert de herinrichting een positieve bijdrage aan een gezond en interessant landschap. Doordat het beheer van het totale terrein in één hand blijft is het voortbestaan van het geheel gewaarborgd.

Terug naar overzicht Landgoederen en buitenplaatsen