Buitenplaats bij zandwinplas, Bavel

25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnon2s  25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Arendonk Vastgoed bv
Oppervlakte: 10 hectare
Project: Ontwerp voor een te ontwikkelen buitenplaats

Arendonk Vastgoed B.V. heeft grootse plannen met een zandwinplas. Het idee is om de zandwinplas met zijn omgeving om te vormen tot een buitenplaats. De ontwikkelingen lijken te passen in het beleid van de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant om nieuwe buitenplaatsen te ontwikkelen.

In het ontwerp is een privé-gedeelte van 0,6 hectare langs de Dorstseweg gesitueerd. Hierop is een hoofdgebouw met enkele bijgebouwen in een parkachtige tuin gepland. In de belangrijkste zichtlijn is een fontein ingepast. Aan beide zijden van het privé-gedeelte zijn paden voorgesteld die de rondgang rondom de plas en naar het voorgestelde eiland mogelijk maken. De gebouwde elementen zoals hoofd- en bijgebouwen, brug en prieel (op het eiland) zijn van één type architectuur waardoor eenheid ontstaat. Het openbare natuurpark beslaat circa 6,4 hectare. Omdat de zandwinplas niet geheel is uitgenut kan de zandwinning extra gelden genereren. Met deze opbrengst kan de buitenplaats aangelegd worden en het beheer voor de toekomst worden veiliggesteld. Landschappelijk gezien kan het terrein een belangrijke meerwaarde voor het omliggende gebied betekenen.
Zowel visueel-ruimtelijk, functioneel als ecologisch gezien levert de herinrichting een positieve bijdrage aan een gezond en interessant landschap. Doordat het beheer van het totale terrein in één hand blijft is het voortbestaan van het geheel gewaarborgd.

Terug naar overzicht Landelijke tuinen