Woonwijk Kooiman, Geertruidenberg

CCF14092015_0007  CCF14092015_0010

CCF14092015_0009

SONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Oppervlakte: 5 hectare
Project: Ontwerp openbare ruimte woonbuurt

Bij de inrichting van de buitenruimte voor de woonbuurt Kooiman te Geertruidenberg wordt gestreefd naar eenheid van materialen en inrichtingselementen. Hierdoor wordt de samenhang binnen de buurt versterkt. Om deze eenheid te bereiken wordt met zo weinig mogelijk verschillende bestratingsmaterialen en groenvoorzieningen een geheel gevormd. Het kleurgebruik is daarbij van belang. Bijzondere inrichtingselementen en toepassing van bestratingspatronen zorgen voor accenten binnen het geheel. Deze accenten beperken zich tot de bijzondere plekken zoals pleintjes en hofjes. Om aan te sluiten bij de oude kern van Geertruidenberg worden zoveel mogelijk inrichtingselementen gebruikt, zoals deze zijn  toegepast in het centrum of die aansluiten bij het historische karakter van de stad. De vertaling van de visie vindt plaats in een groenstructuur en een bestratingsstructuur met inrichtingselementen.

De bomen in de stadswal zone vormen hier de hoofdstructuur binnen de Bergse Poort. Door de hoge bebouwingsdichtheid van Kooiman is er weinig ruimte voor het plaatsen van bomen. Er zal uitgegaan worden van solitaire bomen die de sfeer in deze ruimten bepalen. Variatie in boomsoorten geven elke ruimte een eigen identiteit. Bomen op parkeerterreinen vormen groepen binnen het plan. Om de eenheid tussen deze groepen te versterken wordt één soort toegepast. langs de Provinciale weg worden slechts groepsgewijs bomen aangeplant, om het zicht op de haven vanaf de brug en de Provinciale weg te behouden. Om het zicht vanuit de buurt op de keermuur nabij de Provinciale weg te verzachten, wordt onderaan de muur een beplantingsstrook aangebracht. Deze strook bestaat uit lage heesters met daartussen enkele solitairen.

Om aan te sluiten bij het historisch beeld van de oude kern van Geertruidenberg worden zoveel mogelijk traditionele bestratingsmaterialen toegepast (gebakken klinkers, maaskeien, dolomietsplit e.d.) Gestreefd wordt naar eenheid in de totale buitenruimte.

Terug naar overzicht Woonlandschappen

Terug naar overzicht Parken en pleinen