Woonomgeving woonwijk Heereland, Raamsdonksveer

Opdrachtgever: WSG Geertruidenberg
Oppervlakte: 5 hectare
Project: Ontwerp openbare ruimte woonbuurt (i.s.m. Bureau Leon Rombouts)

 

In opdracht van de woningstichting en in overleg met de gemeente Geertruidenberg is een ontwerp voor de totale buitenruimte van een nieuwe woonbuurt Heerelanden gemaakt.  Omdat de woningen in de jaren dertig stijl zijn gebouwd en de buurt aansluit op de historische dijk Sandoel is gekozen voor een traditionele straatindeling. Hierbij zijn trottoirs en een rijbaan gescheiden en is gekozen voor basaltine tegels en gebakken klinkers. In de woonstraten komen bomen voor die geschikt zijn om in bestrating aan te planten, niet te groot worden en attractief zijn. Langs de randen, op pleintjes en bredere groenstroken zijn grotere en inheemse bomen voorgesteld.

Door deze aanpak sluit de woonbuurt op een logische wijze op zijn omgeving aan.

Terug naar overzicht Woonlandschappen