Woonomgeving Wagemakerspark, Breda

25jaar Plancompagnons1

2 25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Amstelland Ontwikkeling
Oppervlakte: 6 hectare
Project: Ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding openbare ruimte woonbuurt

 

Aansluitend op het stedenbouwkundig plan voor het Wagemakerspark is een nadere uitwerking gemaakt voor de inrichting van de buitenruimte.
Het stedenbouwkundig plan bestaat uit 75 ruime eengezinswoningen, 3 appartementencomplexen en een complex met seniorenwoningen; allen in de statige jaren dertig stijl. Deze stijl is afgeleid van de omliggende woonwijk die daadwerkelijk in deze periode is gebouwd.

Het plan is ruimtelijk opgedeeld in een hof, een oprijlaan en een park. Het verhardingsmateriaal is in alle ruimtelijke eenheden eenvormig opgepakt. In de boomstructuren wordt het onderscheid gemaakt. De hof is een U-vormige woonstraat met grasstroken die de rijbaan en de trottoirs begeleiden. In deze grasstroken zijn Gleditsia’s aangeplant in een los plantverband. Tevens is een speelplek ingepast. De statige oprijlaan is gericht op het seniorencomplex en wordt geflankeerd door groenblijvende eiken in een regelmatig plantverband.

Het park is de grootste open ruimte van de woonbuurt. Langs de randen van de ruimte zijn drie  appartementencomplexen gesitueerd evenals een wand met appartementen en patiowoningen. Op het dak  van de ondergrondse parkeergarage is een golvend gazon ontworpen. Hierop zijn lindes aangeplant. Een deel daarvan is verplant van het oorspronkelijke terrein naar de nieuwe situatie, de rest bestaat uit jongere exemplaren. In de belangrijkste ontmoetingsruimte van het park is een monumentale rij zitbanken aan de rand van het gazon geplaatst.

Terug naar overzicht Woonlandschappen