Groenstructuurplan, Zwijndrecht

25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnon1s 25jaar Plancompagnons2

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
Oppervlakte: circa 2.150 hectare
Project: Actualiseren groenstructuurplan Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht heeft in haar beleid opgenomen dat zij het groenstructuurplan om de tien jaar bijstelt. De reden hiervan is dat zowel de maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen ten aanzien van het groen als de fysieke ruimte in het stedelijk gebied wijzigen. Hierop speelt het nieuwe groenstructuurplan in.

De samenvoeging van de gemeenten Zwijndrecht en Heerjansdam is een wijziging die aanzet tot het nadenken over een aanpak die voor de gehele nieuwe gemeente geldt. Voorgesteld is dat de identiteit van de beide woonkernen behouden blijft. Om draagkracht te creëren zijn bewoners en belangenorganisaties door middel van een workshop betrokken bij de ontwikkeling van het groenstructuurplan.
In het groenstructuurplan 2005-2015 ligt de nadruk op de ruimtelijke aspecten en een gebiedsgerichte benadering. Op deze manier kan een integrale samenhang gecreëerd worden. Het 
benutten van de ecologische potenties speelt hierin een belangrijke rol. Het groenstructuurplan biedt een kader voor de groenstructuur, waarin eenheid in de hoofdstructuur wordt gezocht. Daarnaast wordt gestreefd naar differentiatie en variatie op de bijzondere plekken zoals parken, representatieve plekken, entrees, boomstructuren en woonbuurten.

Om met het groenstructuurplan aan de slag te gaan is een lijst van actiepunten opgenomen die in de toekomst aangepakt moeten worden. Hierin komen handelingen zoals het uitwerken van inrichtingsplannen en het verrichten van onderzoek en dergelijke aan bod. De afdeling Beheer Openbare Ruimte heeft de taak gekregen om de visie van het groenstructuurplan te bewaken en de uitvoering van de actiepunten aan te sturen.

Terug naar overzicht Woonlandschappen