Schoolplein Munnickenheide, Rucphen

2015-04-20 schets schoolplein

Opdrachtgever: Munnickenheide College, Rucphen
Oppervlakte: 2,4 hectare
Project: Visievorming ontwerp schoolplein (i.s.m. van Beijsterveldt-Gommers Architecten)

 

Het Munnickenheide College is een VMBO school met 400 leerlingen. Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd dient het gebouw gerenoveerd te worden. De uitstraling van het gebouw en het terrein past niet bij het imago van de school. Daarnaast zit de school te ruim in haar jasje. Er is behoefte de extra ruimte te verhuren aan jonge startende ondernemers.

Met een ontwerpteam bestaande uit een bouwarchitect, interieurarchitect en landschapsarchitect is een visie voor de aanpak van het project gemaakt. In deze visie is een aula als centrale ontmoetingsruimte voorgesteld. Deze doet dienst als entreehal maar tevens ontmoetings- en verbindingsruimte van alle aparte onderdelen van het gebouw en terrein. Een duidelijk ingang van het terrein hangt met deze aula samen.

De gehele gevel van het gebouw wordt vervangen in deze visie zodat ze aansluit bij het imago dat de school wil uitstralen. Hiermee komen technische verbeteringen aanbod zoals isolatie, zonwering/lichttoetreding en andere duurzaamheidaspecten.

Voor de buitenruimte is voorgesteld vanuit de school meer zicht op het omliggende landschap te bieden. De intensief te gebruiken delen van de school zoals de gebouwen met het schoolplein, de sportpleinen en de terrassen nabij de aula worden door een strakke haag omzoomd. Enerzijds biedt dit geborgenheid anderzijds biedt dit veiligheid tegen ongewenste bezoekers (haag in combinatie met onzichtbaar hekwerk in de haag).

Buiten de haagstructuur zijn de mogelijkheden voor outdoor activiteiten zoals een amfitheater, vuurplaats, ruimte om te experimenteren met bouwen, sport en natuurbeleving. Hier worden naast speelgazons tevens bloemrijke grasbermen en landschappelijke beplantingen voorgesteld.

Tot slot zijn alleen de hoogstnoodzakelijke oppervlakten  verhard . De rest van de buitenruimte, binnen de haagstructuren, wordt in gazons of beplantingsvakken uitgewerkt. Dit biedt een sfeervol, karakteristiek schoolterrein dat goedkoper is in aanleg.
De bomen op het terrein worden zodanig aangeplant zodat ze een bijdrage aan het gebouw en het terrein leveren (zon, schaduw, wind, geborgenheid).

Terug naar overzicht Schoolpleinen