Schoolplein Brede School, Moergestel

TRI 0101 B     kiss&ride zone

speelplek peuters     speelplek kleuters

groen schoolplein

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Trifolium bv
Oppervlakte: 5.400 m2
Project: Ontwerp schoolplein Brede School, Moergestel

Door een fusie van twee basisscholen was er in de kern Moergestel behoefte aan nieuwe huisvesting. De bestaande huisvesting was verouderd en te klein. Er werd een plan ontwikkeld voor nieuwe huisvesting op een bestaande locatie. Huisvestingsonderzoek toonde aan dat de locatie geschikt was voor de realisatie van een brede school. Hierin zijn gehuisvest een 20-klassige basisschool, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Plancompagnons is uitgenodigd om het programma van eisen te vertalen in een ruimtelijk plan. Omdat er meerdere mogelijkheden bestaan, zijn twee schetsontwerpen gemaakt waaruit de opdrachtgever kon kiezen.

Door het ontwerp is er een natuurlijke overgang gecreëerd tussen het grootschalige verzorgingshuis en de kleinschalige woonwijk. De ‘kiss & ride’-zone regelt de verkeersdrukte rondom de school. Ieder onderdeel van de brede school kreeg zijn eigen buitenruimte. Toch is de eenheid van het schoolgebouw en de buitenruimte versterkt waardoor het een duidelijke eenheid vormt in Moergestel. Op de verschillende pleinen is ruimte voor de desbetreffende doelgroep om zich te kunnen ontwikkelen door middel van verschillende speelmogelijkheden. Naast diverse toestellen is er ook ruimte om met de groene omgeving in contact te komen. Tevens zorgt het groen voor een prettige sfeer en een aangenaam klimaat.

Terug naar overzicht Schoolpleinen