Fatimapark, Sprundel

25jaar Plancompagnons1  

25jaar Plancompagnons 25jaar Plancompagnons2

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Oppervlakte: 2 hectare
Project: Waardering en visievorming voor de ontwikkeling van het park

 

De aanleiding tot de waardering van het Fatimapark en directe omgeving is de druk die vanuit de omgeving op het park wordt uitgeoefend. De
gemeente wil in deze omgeving een nieuw dorpsplein creëren. Door de verschillende elementen juist te waarderen wordt duidelijk welke elementen waardevol zijn of waar men rekening mee moet houden.

In het onderzoek zijn de cultuurhistorische, ruimtelijke en functionele waarden van het gebied onderzocht en beschreven. De waardering is bepaald door het analyseren van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

De eenheid van de kerk, uit 1341, met pastorie, patronaat, klooster, Mariaschool en processiepark met begraafplaats vormen het historische hart van Sprundel. Deze eenheid is een typisch en nog bijna gaaf voorbeeld van een rooms-katholieke ontwikkeling van een dorp in Noord-Brabant. Het park met de fraaie monumentale beplanting sluit hier goed bij aan. Wanneer er niets gebeurd zal een verdere verloedering niet uitblijven.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen
Terug naar overzicht Parken en pleinen