Visie op dorpspark, Made

best_sit functies   nw_sit functies

visie model 2   visie model 1

rapport visie

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Oppervlakte: 3,3 hectare
Project: Visievorming herinrichting dorpspark naar aanleiding van uitbreiding gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis krijgt door de uitbreiding een prominente plek in het park. De functie en architectuur van het gehele gebouw vragen ook om een duidelijk zichtbare plek in het park. Het zicht vanuit het park en vanuit de omgeving naar het park zijn daarom belangrijke aandachtspunten in het ontwerp. Naast de gevolgen van de uitbreiding van het gemeentehuis zijn er mogelijkheden om het park te verbeteren. Dit geldt zowel voor het functioneren als voor het beeld van het park.

Het park ligt centraal in Made. Hierdoor zijn er veel verbindingen die door het park lopen. In het nieuwe ontwerp is een juiste routing door het park erg belangrijk, om zo optimaal van het park te kunnen profiteren. De hoofdroute, voor het langzaam verkeer, loopt vanaf de rotonde in het noordwesten, naar de kruising van de Hoefkensstraat en de Meidoornlaan in het zuidoosten van het park. Door deze route daadwerkelijk vorm te geven als hoofdroute zal de waarde als verbindend gebied toenemen. Aangeraden wordt het fietsverkeer toe te laten op de voetpaden. Op een logische wijze zullen voetpaden aansluiten bij het hoofdpad. Zitbanken en een verlichting van bijvoorbeeld het hoofdpad zullen aan de wandelfunctie een bijdrage leveren.

De parkeerplaatsen, ten noorden van het gemeentehuis, en de parkeergarage blijven bereikbaar vanaf de  rotonde in de Adelstraat. De parkeerplaatsen ten noorden van het gemeentehuis zullen op een  informele wijze plaatsvinden waardoor deze een onderdeel uitmaakt van het park. Hierbij  geldt een parkeernorm van 1,7 – 2,3 parkeerplaats per 100 m2 bruto-vloeroppervlak. Op bepaalde dagen kan hier een happening worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld een (rommel)markt op Koninginnedag. Ook de bus voor de jaarlijkse bevolkingsonderzoeken kan hier parkeren.

Naast het Poolse monument en het gemeentehuis kunnen nieuwe functies aan het park worden toegevoegd. Hierbij valt te denken aan een bijzondere speeltuin, een ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen en een attractieve beplanting. Bij de beplanting kan tevens gedacht worden aan struiken die aantrekkelijk zijn voor vogels, die op zich weer voor een attractie zorgen. Bij het uitwerken van deze zaken moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden van beheer en onderhoud. Een park dat niet eenvoudig te onderhouden is, verpaupert snel en verliest haar attractiewaarde.
Vanwege het wijzigen van de functie van het busstation kan het verplaatst worden naar de Adelstraat. Hierdoor wordt een belangrijk deel van het park in ere hersteld.

Terug naar overzicht Parken en pleinen