Park Oosterhof, Boxtel

VO inrichtingsplan 1-7-2010.psd VO profielen 1-7-2010.pdf

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 3,3 hectare

Project: Inpassing retentievoorziening en herinrichting wijkpark

 

De wijk Boxtel-Oost kampt al vanaf de realisatie van woonwijk met wateroverlast. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft samen met de gemeente onderzoek gedaan naar de oorzaak en oplossingen bedacht. Een van de maatregelen die genomen moeten worden is het realiseren van en retentievijver in de nabijheid van de woonwijk. In het Park Oosterhof is ruimte om deze te realiseren.

Park Oosterhof was een park met volwassen bomen van circa zestig jaar oud. Verder bestaat het park uit grote grasvelden en een onderbeplanting die aan een opknapbeurt toe is. De komst van een (retentie)vijver heeft de attractie waarde van het park vergroot. Op het centrale gazon is een slingerende watergang gemaakt met daaraan gekoppeld een organisch vormgegeven vijver. Bij hoge water afvoeren zal het water via de watergang naar de vijver stromen en daar gebufferd worden. Een overstort zorgt ervoor dat het teveel aan water, dat na verloop van tijd kan ontstaan, afgevoerd wordt naar rivier de Dommel.

Bij het graven van de vijver is de vrijkomende grond in het park verwerkt als glooiende grondlichamen. Op deze heuvels en op de oevers van de vijver/watergang zijn bloemrijke grasvelden voorgesteld. Doorheen deze kruidenrijke grasvelden lopen graspaden voor de wandelaars uit de woonwijk. In de watergang is een oversteekplaats gemaakt met stapstenen van natuursteen keien.
De bestaande bomen in het park zijn bewaard. De onderbeplanting is verjongd en aangevuld met inheems plantmateriaal. Ook langs deze beplanting zijn kruidenrijke zomen gerealiseerd waardoor het park nog meer ecologische en recreatieve waarde krijgt.

Terug naar overzicht Parken en pleinen