Park Hoge Vught, Breda

25jaar Plancompagnons1

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 8,1 ha
Project: Ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding stadspark

Belangrijke gedachte bij de herinrichting van het Park Hoge Vucht is dat er rekening gehouden moet worden met de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Daarnaast blijkt uit het budget dat zowel voor de herinrichting als voor het toekomstig beheer en onderhoud een gelimiteerd bedrag is. Hieruit volgt dat er is gezocht naar een sobere en heldere parkstructuur die aansluit op de toekomstige ontwikkeling van het omringend gebied.
In het park wordt een zonering aangebracht, van drukke en intensief in te richten en te onderhouden zones, tegenover gebieden met een natuurlijkere inrichting met bijbehorend extensief beheer en onderhoud. Kort samengevat kan gezegd worden dat met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat moet worden behaald om een duidelijke structuur in hoofdlijnen na te streven. De variatie zal in de details ontstaan. Het Park Hoge Vucht vormt de overgang van het stedelijk met het landelijk gebied. In de toekomst is het park onderdeel van een parkzone die de buffer vormt tussen de kernen Breda en Teteringen. In deze parkzone zal waterrijke natuurontwikkeling een belangrijk aspect vormen.

Omdat een belangrijke wens vanuit de bewoners van de Hoge Vucht een kinderboerderij/dierenweide is, is hiervoor een centrale locatie uitgezocht. Dit element vormt een belangrijke component in het park. Tevens is een oude gedachte opgepakt waarbij het grootste deel van het park door Limousins wordt bevolkt. Limousins zijn runderen die zomer en winter buiten leven en, indien er voldoende gras te eten is, selfsupporting zijn. Naast dit alles is er gekeken of gewenste “parkfuncties”, zoals wandelen, zitten, spelen en dergelijke, te integreren zijn.

Het natuurmagazine Roots heeft, in 2012, het Hoge Vucht Park tot beste stadspark van de gemeente Breda aangewezen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen