Havenfront, Willemstad

25jaar Plancompagnons  25jaar Plancompagnon1s

Opdrachtgever: Ballast Nedam
Oppervlakte: 7,5 hectare
Project: Ontwerp groenzone en boulevard langs nieuwe jachthaven

De oude haven van Willemstad is in gebruikt als jachthaven. Vanwege de aantrekkelijke ligging langs het Hollandsch Diep en het fraaie historische centrum van Willemstad is de vraag naar ligplaatsen groter dan het aanbod. Er is een nieuw havenfront ontworpen met een grotere jachthaven. Tevens zijn winkels, restaurants, een hotel, een boulevard, pleinen en een ligweide ontwikkeld.

De omgeving is spectaculair te noemen door het landschap van het Hollandsch Diep, met de drukke scheepvaart, aan de ene zijde en het zicht op de historische vesting van Willemstad aan de andere zijde. Hierdoor is er gezocht naar een functionele maar terughoudende vormgeving van de openbare
ruimte.

Er zijn pleinen bij de belangrijkste gebouwen ontworpen maar ook is een groene picknickweide uitgewerkt. Door middel van hoogteverschillen zijn diverse plekken gecreëerd met een zekere mate van privacy en een windluw microklimaat.

De Westbeer maakt als waterscheiding onderdeel uit van de vestingwerken van Willemstad en is voor voetgangers toegankelijk. De route loopt momenteel echter dood op een muur van de vestingwerken. Voorgesteld is om over de Westbeer een verbinding te maken tussen de kern van Willemstad en de jachthaven. Om het historisch monument te respecteren is een houten trap/brug voorgesteld die los ligt van het monument en op de juiste wijze aansluit op de wallen en de bestaande begroeiing.

Terug naar overzicht Parken en pleinen