Bijlooppark, Breda

25jaar Plancompagnons1     25jaar Plancompagnons2

25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 4 hectare
Werkomschrijving: Ontwerp buurtpark

Het Bijlooppark, gelegen aan de westzijde van Princenhage tegen een geluidswal van een drukke ontsluitingsweg rondom de kern van Breda, vormt een uitloopgebied voor Princenhage. Het park wordt doorsneden door een beek, de Bijloop genaamd. Naar aanleiding van een veranderd gebruik van het park en de noodzaak om het te renoveren vanwege slijtage, is een herinrichtingsplan gemaakt. De functies van het park bestaan uit recreatie en natuurontwikkeling. Visueel-ruimtelijk is het park meer bij de naast gelegen woonwijk betrokken. Open ruimten en bomenrijen met hagen zijn over de wijkontsluitingsweg getrokken om deze relatie te versterken. In deze zone is daarom ook een avontuurlijke speelplek gerealiseerd.

De Bijloop met zijn wisselende waterstanden en stroomsnelheden vormt de belangrijkste natuurlijke attractie. Om dit voor de gebruikers van het park te accentueren is met natuursteenkeien een overgang over een zijarm van de beek gemaakt. Hier vlakbij is de belangrijkste zit- en ontmoetingsplek gemaakt. Ook op andere plaatsen liggen natuursteenkeien om op te zitten of mee te spelen. Een rij oude bomen volgt een belangrijk deel van de Bijloop en begeleidt de hoofdontsluiting van het park. Door de strakke vormgeving vormt dit wandelpad een contrast met de natuurlijke oevers van de waterloop. Informatieborden geven uitleg over de natuurlijke omgeving, zoals de Bijloop en de paddenpoelen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen