Processiepark, St. Willebrord

25jaar Plancompagnons    25jaar Plancompagnons2

25jaar Plancompagnons1

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Oppervlakte: 5 ha
Project: Renovatie historisch processiepark (Rijksmonument, prijsvraag – 1e prijs)

 

De kerk, de Mariagrot, enkele beelden en het park zijn door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumenten (RACM)
aangewezen als rijksmonument. Voor de kerk, Mariagrot en beelden was dit logisch, maar van het park was weinig meer over.

Karakteristiek voor het Processiepark in Sint Willebrord zijn het volwassen parkbos met het slingerend verloop van het pad langs de kruiswegstaties, de formele centrale as voor de kerk, de Mariagrot en de halfronde singel met begeleidende rondgang. Deze elementen zijn gerenoveerd voor zover dit mogelijk was. Daarnaast zijn er extra paden gemaakt, als kortsluiting tussen de oorspronkelijke paden, waardoor het park ook als wandelpark gebruikt kan worden. Het rijksmonument heeft hierdoor duidelijk het karakter van een processiepark behouden en daarnaast een meerwaarde gekregen als dorpspark voor de bewoners van Sint Willebrord. Om de begrenzing van het park te accentueren is een viertal poorten gerealiseerd.

Het park is destijds, als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme en de stichting van nieuwe bedevaartplaatsen in het interbellum, uit cultuurhistorisch oogpunt als monument aangewezen. Het wordt tevens gezien als voorbeeld van een typologische ontwikkeling van processieparken. Tot slot heeft het kunsthistorische waarde vanwege de stijl en ornamentiek. De waarde van het ensemble ligt ook in de hoogwaardige kwaliteit van de nog resterende beelden. Stedenbouwkundig is het waardevol vanwege de historisch-ruimtelijke relatie van groenvoorzieningen en wegen met de bebouwing van het centrum van Sint Willebrord.

Terug naar overzicht Erfgoed
Terug naar overzicht Parken en pleinen
Naar artikel in vakblad groen