Park Groene Wig/ Kuierbaan, Zeewolde

25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnons1    

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Oppervlakte: 3,2 hectare
Project: Ontwerp uitbreiding wijkpark

Voor de gemeente Zeewolde is een ontwerp voor de uitbreiding van Park De Groene Wig gemaakt. De basis van het park wordt gevormd door een
waterloop waarvan de bron in het zuidelijk deel van het park is gelegen. De waterloop stroomt vanuit de bron door het lange smalle park heen naar de noordkant van het park waar het in de brede waterpartij langs de Ossenkampweg uitstroomt. Het park heeft de functie van uitloopgebied voor de aangrenzende nieuwbouwwijk, ecologische verbindingszone en waterbuffer voor het aangrenzend stedelijk gebied.

In het park is ruimte voor spelende kinderen (avontuurlijk spelen), vissers en bewoners die een wandeling in de directe woonomgeving willen maken. Bij de eerste opzet van het park is voor het thema “arboretum” gekozen. Een arboretum is een verzameling van verschillende soorten bomen in een park.

Hierop is voor dit deel van het park aangesloten waarbij verschillende boomsoorten zijn toegepast die geschikt zijn voor de groeiomstandigheden in dit park. Omdat er meer dan 100 soorten worden toegepast en er gestreefd is naar een harmonieus geheel is gewerkt met lange lanen van één boomsoort. Hierdoor ontstaat er rust in de ruimtelijke beleving als tegenwicht van de variatie aan boomsoorten. De aanleg van grote gazons versterkt deze harmonie.

Daar waar de waterloop uitstroomt in de vijver zijn een uitzichtheuvel en houten steiger gemaakt. Zij versterken de beleving van het park en benadrukken de contrasten van het park: hoog-laag en droog-nat.

Terug naar overzicht Parken en pleinen