Overkamppark, Dordrecht

25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Oppervlakte: 9,4 hectare
Project: Opstellen ontwerpvisie Overkamppark en omgeving (Prijsvraag – 2e prijs)

 

Het plangebied is een onderdeel van een groter parkgebied (Overkamppark, Landgoed Dordtwijk en Dubbelmonde park) en ligt op de overgang naar het Gezondheidspark en de Sportboulevard. Dit geheel is als één gebied benaderd waarin de verschillende gebruiksmogelijkheden en sferen een plek krijgen. De aanwezige en geplande functies en waardevolle ruimten worden in deze visie geïntegreerd. Door het aanbrengen van een Promenade, over de lengte van het Overkamppark, ontstaat als het ware een ‘Rits’ die de totale parkzone koppelt aan de nieuwe ontwikkelingen.

Het Plein tussen Esplanade en Promenade vormt het ‘sluitplaatje’ van de rits. In ruimtelijke zin houdt de visie voor de ontwikkeling van het Overkamppark in dat het de verbinding vormt tussen twee verschillende werelden. Enerzijds is er het Gezondheidspark en de Sportboulevard, anderzijds het groene parkgebied. Deze verbinding wordt verbeeld door een Promenade prominent op deze verbinding te projecteren. Deze Promenade en de aanwezige Esplanade worden aan elkaar gekoppeld door een multifunctioneel plein. De Promenade wordt als een strak element aangebracht. De bestaande elementen zoals bomen en gebouwen worden in de verharding van de Promenade opgenomen. De Promenade valt op door zijn afwijkende vorm, schaal en materiaalgebruik ten opzichte van de landschappelijke stijl van het Overkamppark en Landgoed Dordwijk. Het multifunctionele plein krijgt vorm door voor het vlak één materiaal te gebruiken met daarin opgenomen de aanwezige wegen, fietspaden en parkeerplaatsen in hun huidige bestratingsmaterialen. Door de strakke omkadering van het plein ontstaat eenheid.

Terug naar overzicht Parken en pleinen