Emile van loonpark, Roosendaal

25jaar Plancompagnons2     25jaar Plancompagnons

25jaar Plancompagnon1s

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Woning corporatie Aramis Wonen
Oppervlakte: 2 hectare
Project: Visie op het Emile van Loonpark en ontwerp aansluiting buitenruimte op entree bibliotheek

De bibliotheek van de gemeente Roosendaal is verbouwd. Een belangrijk item van het bouwkundig ontwerp is de hoofdontsluiting aan de zijde van het Emile van Loonpark. Aan Plancompagnons is gevraagd een ontwerp te maken voor de aansluiting van het gebouw op het park. Omdat dit park één van de belangrijkste groene elementen van de stad Roosendaal is dient de aansluiting zorgvuldig te geschieden. Vandaar dat is voorgesteld om eerst het park in zijn geheel te bekijken voordat met een ontwerp voor een deel van het park wordt begonnen.

Historie
Wethouder Emile van Loon bewoonde het huis aan de Markt te Roosendaal en begon in 1883 met de aanleg van een schitterende tuin naar ontwerp van de gebroeders Heerma van Voss. Zijn dochter trouwde met bankier van Gilse en breidde de tuin omstreeks 1930 uit naar ontwerp van tuinarchitect D.F. Tersteeg. In het crisisjaar 1936 moest mevrouw van Gilse–van Loon haar bezittingen verkopen. De gemeente hield een inzameling onder haar bevolking om de tuin aan te kopen en om te vormen tot een openbaar park. Het huis werd stad- huis en later, ná uitbreiding, bibliotheek. De tuin is in die periode als publiek park toegankelijk gemaakt met medewerking van landschapsarchitect Dr. Ir. J.T.P Bijhouwer.

Visie
Voorgesteld is de verschillende stijlen, die in het park aanwezig zijn en door de historie ontstaan zijn, een eigen plek te geven en te versterken. In functionele zin is er aandacht besteed aan de ontsluiting van het park, die over het nieuwe plein langs de bibliotheek verloopt. Het podium krijgt weer een prominente plaats in het formele middendeel van het park. Aandacht is tevens uitgegaan naar de sociale veiligheid. Meer openheid, meer overzicht, een goede verlichting en brede ge- structureerde paden werken hieraan mee. Door de openheid en gerichtheid van de bibliotheek op het park neemt de sociale controle toe.

Terug naar overzicht Parken en pleinen