Geluidsschermen A2, Vianen – Nieuwegein

25jaar Plancompagnons2  25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Lengte: circa 6 km
Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving geluidschermen langs rijksweg (Prijsvraag – 1e prijs)

In 1990 is het ontwerp voor de geluidschermen langs de A2 nabij Vianen en Nieuwegein, via een prijsvraag, gekozen om te worden uitgevoerd. Vanwege de eenvoud van het ontwerp en het gebruik van duurzame materialen is het ontwerp van Rudi Kegel en Bert Voeten als beste naar voren gekomen.
Omstreeks 1995 is het eerste deel van de schermen geplaatst met name in het deel langs de rijksweg nabij Nieuwegein. Circa tien jaren later is een resterend deel ge- plaatst nadat de wegverbreding nabij Vianen gereed was, aansluitend op de nieuwe brug over de Lek.

Het ontwerp is gebaseerd op een akoestisch onderzoek waarin geluidsabsorberende schermen zijn voorgesteld. Ook de verschillende hoogten van de schermen (3 tot 5 m) en de lengte van het geheel is hierin vastgelegd. Daar waar transparante schermen gewenst zijn is rekening gehouden met de reflectie van dit materiaal. Afhanke- lijk van de situatie zijn deze schermen naar de weg toe hellend of van de weg afhellend geplaatst.
Door deze grote variatie aan materiaalsoorten, hoogtes en hellingshoeken dreigde een chaotisch beeld te ontstaan. Om dit beeld te ordenen en een visuele ondersteuning te geven zijn “bastions” bedacht. Dit zijn stoere u-vormige betonelementen die om de 100 m tussen de wanden van verschil-
lende materialen, hoogtes en hellingshoeken geplaatst zijn. De verticaal geplaatste wanden bestaan uit hoog geluidsabsorberende betonplaten, met een grijs groene kleur. De transparante wanden zijn licht groen getinte acrylaat panelen.

Terug naar overzicht Constructies