Zwembad Wolfslaar, Breda

Opdrachtgever: gemeente Breda
Oppervlakte: 22013 m2
Project: Ontwerp herinrichting zwembad Wolfslaar

In juni 1965 heeft de toenmalige burgemeester Geuljans zwembad Wolfslaar geopend. Hierbij sprak hij de volgende woorden: “Wat wij hier openen is niet zomaar een zwembad, noch minder een soort lunapark, maar een echt lustoord in de beste betekenis van het woord. Het specifieke is erin gelegen dat hier iedere mens, van kleuter tot bejaarde, geheel tot rust en ontspanning kan komen”.

In deze woorden zit de huidige ambitie voor de herinrichting van zwembad Wolfslaar besloten. Het moet geen pretpark worden maar een lustoord in een natuurlijke omgeving. Een plek waar de bewoners van alle leeftijden kunnen zwemmen, elkaar ontmoeten en ontspannen.

PROGRAMMA VOOR DE HERINRICHTING

Het zwembad is toe aan een grote opknapbeurt. Dit is dan ook het moment om na te denken over of alles nog functioneert zoals gewenst. Om tot een ontwerp voor de herinrichting van zwembad Wolfslaar te komen is eerst een programma van eisen opgesteld. Hierbij zijn verschillende belanghebbende betrokken. Te noemen zijn de gemeente Breda als eigenaar, de huidige exploitant Optisport, de Stichting Landgoed Wolfslaar en de Initiatiefgroep Zwemmers Wolfslaar. Daarnaast is onderzoek gedaan naar eerdere studies over de toekomst van het zwembad.

Na deze gesprekken en onderzoek vormt dit programma van eisen de basis voor de verdere uitwerking van een masterplan.

MASTERPLAN; ONTMOETINGSPLEK IN NATUURPOORT

In het masterplan is er vanuit gegaan dat het zwembad naast zijn functie als recreatie zwembad tevens een horecapunt in de Natuurpoort Wolfslaar kan zijn. Over dit masterplan zijn de laatste woorden nog niet gezegd. Er moeten nog beslissingen genomen worden om tot een definitief masterplan te komen.

Het zwembad ligt in een landgoed met hoogstaande natuur en cultuur waarden. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting van zwembad Wolfslaar. De bestaande volwassen bomen en de glooiende recreatiegrasvelden sluiten aan bij de sfeer van het landgoed. Op verschillende plekken worden nieuwe bomen aangeplant evenals grote groepen rododendrons. Op intensief gebruikte delen van het terrein zorgen bloeiende vaste planten voor een kleurrijk accent.

De bebouwing is een voorbeeld van architectuur uit de jaren zestig. De nieuwe inrichting van de buitenruimte sluit hierop aan. Het belangrijkst van de herinrichting is dat het terrein ruimte biedt voor de functie als openlucht zwembad met ruimte voor ontmoeting, spelen en sporten.

EERSTE FASE VAN DE HERINRICHTING VAN ZWEMBAD WOLFSLAAR

Het is duidelijk dat het zwembadterrein gefaseerd zal worden aangepakt. Hierbij blijven de huidige zwembaden gehandhaafd. Omdat het hoofdbad in 2018 is opgeknapt, ligt het voor de hand de omgeving van het hoofdbad als eerste fase aan te pakken.

De zogenaamde ’tribune’ bij het hoofdbad wordt vervangen door een glooiend gazon. Aan de onderzijde ligt een brede band die de overgang naar het terras rondom het bad benadrukt. De tegels hebben het formaat 30x60cm in een gele kleur. Hierdoor ontstaat een zonnig contrast met de blauwe kleur van het zwembad.

In een aantal plantvakken worden de eerder genoemde rododendrons en bloeiende vaste planten aangeplant.

Jaarlijks wordt een deel van de herinrichting van zwembad Wolfslaar gerealiseerd. Na verloop van een aantal jaar heeft Breda en omgeving weer een openluchtzwembad dat voor komende decennia mee kan.