Zorginstelling Vincentius, Udenhout

Opdrachtgever: ASVZ Sliedrecht
Oppervlakte: circa 11 hectare
Project: Ontwerp en uitvoeringstekeningen buitenruimte zorginstellingsterrein


Het ontwerp en de uitvoering van de terreininrichting van Vincentius te Udenhout heeft een ander verloop gekregen. Door de betrokkenheid van de bewoners bij de invulling van hun directe omgeving heeft een belangrijke aanpassing plaats gevonden ten opzichte van de eerste ideeën. Vanuit de bewoners, die hier begeleid wonen, en hun ouders is de wens uitgesproken om meer privacy te bieden rondom de woningen.

In de eerste ideeën was het de bedoeling om de woningen in een parkachtige omgeving te plaatsen met terrassen direct grenzend aan de openbare ruimte. De parkachtige omgeving bestond uit gazons en kruidenrijke grasvelden met daarin de noodzakelijke paden en wegen. In de gazons en grasvelden zijn solitaire bomen en heesters voorgesteld.
Door de behoefte aan privacy ontstaat een beeld waarbij de tuinen met hagen meer afgescheiden worden van de omgeving. Bij de twee-onder-één-kap-woningen worden de tuinen onderling gekoppeld waarbij de verschillende terrassen met beplanting van elkaar gescheiden worden. Gazons lopen van de ene naar de andere tuin.
Bij andere woningen (Kwadrantwoningen) is het gewenst iedere tuin van de omgeving af te scheiden. Het gedrag van de bewoners vraagt om bescherming ten opzichte van de buitenwereld. Deze tuinen bestaan daarom uit een groot terras met plantenbakken en omzoomd door een half hoge haag (1,50m) met hekwerk.

Door deze aanpassingen krijgt het terrein een andere invulling zonder de hoofdkarakteristiek aan te tasten. Op het resterende deel van het terrein is het oorspronkelijke plan gehandhaafd. In deze ruimte zijn de volgende onderdelen voorgesteld die nog nader moeten worden uitgewerkt: Kinderboerderij met paardenwei en belevingstuin, Sport- en spelterrein, Speelplekken voor verschillende leeftijden, Beëindiging monumentale laan met verblijfsplek en kunstwerk.

Terug naar overzicht Woonlandschappen
Terug naar overzicht Zorglandschappen