Villapark De Grijze Wijk, Hooge Zwaluwe

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Oppervlakte: 4 hectare
Project: Visievorming herinrichting villapark Hooge Zwaluwe

Aan de rand van het dorp Hooge Zwaluwe is in de jaren zeventig een wijk gebouwd. De wijk is als eenheid ontworpen waarbij vrijstaande huizen met gasbetonblokken zijn opgebouwd. Hier komt de bijnaam “Grijze Wijk” vandaan. Centraal in de wijk is een groenzone aanwezig met hierin een hertenkamp.

Visie herinrichting openbare ruimte

De gemeente Drimmelen, waartoe Hooge Zwaluwe behoort, gaat in 2009 de riolering in de straten vervangen. Dit is dan ook het moment om de inrichting van de openbare ruimte aan te pakken. Aan Plancompagnons is gevraagd een visie voor de inrichting van de openbare ruimte uit te werken. Hierbij komen zowel de verhardingen als de beplantingen aan de orde.

Verhardingen

In de huidige situatie bestaan de woonstraten uit afgestrooid asfalt met een strook betonklinkers als parkeerzone. Hierdoor heeft de wijk een landelijke uitstraling. De gemeente heeft echter als beleid dat woonstraten met gebakken klinkers worden bestraat.
Om te onderzoeken of deze materialen passen in deze situatie zijn drie foto-impressies gemaakt waarbij de verschillende materialen zijn gecombineerd. Op basis van dit onderzoek is voorgesteld om de verhardingen na de aanleg van de rioleringen met dezelfde materialen en maatvoering terug te brengen als in de oorspronkelijke situatie. Hierdoor komt de eenheid en de sfeer van een landelijk jaren zeventig villawijk beter tot zijn recht.

Beplantingen

In de wijk is nauwelijks openbaar groen. De groene uitstraling wordt voornamelijk bereikt door de beplanting van de privé tuinen. Twee groene lussen en de centrale groenzone vormen het openbare groen. De centrale groenruimte wordt meer open gemaakt door het bosplantsoen te verwijderen. Het hertenkamp breidt uit en door het aanplanten van knotwilgen langs de randen van een grasveld wordt het omliggende landschap de wijk in getrokken.

Terug naar overzicht Woonlandschappen