Uitbreiding Camping De Bergse Hoeve, Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Camping De Bergse Hoeve bv
Oppervlakte: 12 hectare
Project: Ontwerp uitbreiding camping en opstellen notitie voor bestemmingsplanwijziging


Voor de uitbreiding van een bestaande camping zijn plannen uitgewerkt. Nadat eerst een inventarisatie en analyse van het bestaande landschap, het bestaande beleid van de overheid en het wensenpakket van de opdrachtgever is uitgevoerd is vervolgens een visie ontwikkeld.

In de visie is de ecologisch waardevolle Kraggeloop als scheidend element tussen de bestaande en nieuwe deel van de camping opgewaardeerd. Tevens is een nieuwe ingang voor de uitbreiding op een andere locatie van de Bergse Baan voorgesteld. Dit zal in de toekomst ook de hoofdentree van het gehele terrein worden. De uitbreiding bestaat uit verschillende velden met een eenduidig gebruik zoals camperplaatsen, trekkersvelden, vaste staanplaatsen en jaarplaatsen. De horecagelegenheid en de voorzieningen zijn centraal nabij de ingang gesitueerd. Verschillende open ruimten met beplantingen begeleiden de hoofdwegen over het terrein. Deze open ruimten bieden ook het zicht op de omgeving.

Door een functioneel ingerichte camping te maken en ruimte te bieden voor esthetische en ecologische aspecten ontstaat een waardevol recreatieterrein voor de bezoekers en de omgeving.

Terug naar overzicht Recreatiegebieden