Twikkelstraat, Breda

 

Opdrachtgever: Amarant Groep, Tilburg
Oppervlakte: 3.500 m2
Project: Ontwerp tuin woon-zorgcomplex, Breda

Ontwerp tuin woon-zorgcomplex, Breda

De Amarant Groep uit Tilburg heeft Van Beijsterveldt & Gommers architecten gevraagd een ontwerp te maken voor een woon/zorgcomplex. Het gebouw moet komen op de plaats van een voormalig schoolgebouw in de wijk IJpelaar aan de Twikkelstraat te Breda.
Ontwerp gebouw
Kees van Beijsterveldt heeft een helder gebouw ontworpen waarin, met 28 wooneenheden over twee woonlagen verdeeld, vier groepen van ouderen samen wonen. In het gebouw zijn grotere en kleinere wooneenheden gemaakt. Tevens zijn in het gebouw vier gezamenlijke woonkamers gesitueerd, op de kopse kanten van het gebouw. Hier bestaat de mogelijkheid om, onder begeleiding, buiten te vertoeven. Op de begane grond geschiedt dit op een terras en op de verdieping op een balkon met een trap naar de tuin.

Inpassing in de omgeving
De wijk IJpelaar is een woonwijk in de jaren zestig ontworpen en gebouwd. Het is een typische jaren zestig wijk met rechte straten, veel dezelfde soort woningen en enkele flats. Het groen volgt deze strakke stedenbouwkundige opzet en heeft een volwassen uiterlijk.

Het gebouw is hier als een strak en solitair bouwblok in geplaatst en volgt de aanwezige boomstructuur.

Op de perceelsgrens van het terrein is een één meter brede blokhaag van 0,80m hoog, voorgesteld. Hiermee is het gebouw functioneel afgescheiden van het openbare grasveld maar visueel-ruimtelijk maakt het er onderdeel vanuit. Aan de voorzijde, nabij de entree, maken blokhagen van 0,40m hoogte contact met de “straat”.

Ontwerp gezamenlijke tuin
Binnen deze duidelijke structuur krijgen de terrassen meer privacy. Door nabij de terrassen vaste planten en sierheesters te gebruiken en het te omarmen met hagen van 1,30m hoog ontstaat een huiselijk karakter met meer geborgenheid.

Een eenvoudig wandelpad zorgt voor een ontsluiting van de tuin en verloopt door de gazons. Op één plaats is een ruimte voor zitbanken gemaakt zodat de gebruikers los van het gebouw en de terrassen kunnen genieten van het buiten zijn.

Terug naar het overzicht Zorglandschappen