Speelbos, Tilburg

Opdrachtgever: Stichting Tilburg 2009
Oppervlakte: 9 ha
Project: Ontwerp voor een speelbos


Vanwege het tweehonderdjarig bestaan van de stad Tilburg is de Stichting Tilburg 2009 opgericht. Deze stichting heeft in 2009 allerlei activiteiten georganiseerd in en voor de stad Tilburg. Aan het eind van het jubileumjaar 2009 is bedacht de stad een cadeau te geven. Uiteindelijk is gekozen om een speelbos aan de stad en haar bewoners te schenken. Op verzoek van de Stichting Tilburg 2009 zijn drie locaties nader onderzocht naar de mogelijkheden om het speelbos te realiseren. Er is gekozen voor een locatie in het Reeshof bos, omdat daar de minste natuurwaarden aanwezig zijn. Door de ontwikkeling van het speelbos zal er een meerwaarde ontstaan terwijl er geen natuur- of cultuurwaarden worden geschaad.

In het ontwerp is sterk rekening gehouden met de aanwezige variatie in het bos. Op open plekken zijn nieuwe spel aanleidingen gemaakt. Donkere naaldbossen zijn behouden, hoogteverschillen zijn benadrukt en natte plekken zijn vergroot. Als spel aanleidingen zijn gebouwde elementen aangebracht als wigwams en palenconstructies op kruisingen van greppels. Deze dienen als aanzet tot het zelf maken van hutten. De aanwezige takken in het bos zijn hiervoor het bouwmateriaal.

Door het vergroten van de natte plekken in het bos ontstaat er ruimte voor amfibieƫn. Mede in verband met de natuurontwikkeling zijn niet alle oevers voor mensen bereikbaar. Naast het actieve spel van de kinderen biedt het speelbos ook ruimte voor natuureducatie.

Door dit ontwerp is een fantasierijk speelbos ontstaan met ruimte voor avontuurlijk bos ontstaan met ruimte voor spel en natuurbeleving.

Terug naar overzicht Recreatiegebieden